Likhet for loven

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Loven er lik for alle. Det er et bærende prinsipp i Norge, til tross for at mange har fått et inntrykk av at politikere og samfunnstopper slipper billigere unna enn andre når de bryter loven. Når det skjer er det et brudd på rettsstatens viktigste prinsipper. Derfor er det bare rett og rimelig at Økokrim har innledet etterforskning mot seks navngitte ekspolitikere som har fått utbetalt for mye i pensjon i strid med regelverket. Stortingspresident Thorbjørn Jagland mener det er en fordel for alle at det tas etterforskningsskritt. Og de som skal gås nærmere etter i sømmene har regnet med at det ville bli tatt slike skritt fra Økokrims side. Selv om det utvilsomt er en belastning for dem det gjelder, får de se det som en pris de må betale av hensyn til det demokratiet de bekjenner seg til.

At saken er unik illustrerer at norske politikere stort sett er lovlydige og ukorrupte. Om noen av dem i dette tilfellet har vært forbryterske, vil etterforskningen vise. I så fall vil det trolig være snakk om uaktsomhet av grovere eller mindre alvorlig karakter. Og hvis saken skulle fortsette med tiltale og ende med dom, må politikerne, som andre, ta sin straff. Men likhetsprinsippet innebærer samtidig at de har krav på den samme rettssikkerhet som andre.

Denne pensjonsskandalen har hatt et uvanlig forløp. Stortinget har allerede felt dommen over sitt eget pensjonssystem. Måten Stortinget forvaltet dette på var under all kritikk. Manglende kompetanse og innsikt i et til dels mangelfullt og uklart regelverk har muligens bidratt til uaktsomhet. Men når Økokrim tar fatt i enkeltsakene, er det uttrykk for at samfunnet ikke kan la slikt passere. Både fordi loven skal være lik for alle, og fordi politikere, framfor noen, må være aktsomme og følge de regler de selv har vært med på å bestemme. Men vi tror ikke at vi noen gang vil se Gro Harlem Brundtland og Kjell Magne Bondevik bak lås og slå.