Likhet og variasjon

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jevnlig får bestemmelsene som skal sikre allmennhetens tilgang til strandområdene ny politisk aktualitet. Særlig i valgår hører vi store ord om hvor viktig det er å sikre de gjenværende områdene. Men plan- og bygningsloven praktiseres ulikt fra kommune til kommune. Resultatet er at folk behandles forskjellig, til forståelig frustrasjon for dem som rammes.

Men i går trådte en ny plandel i plan- og bygningsloven i kraft. Her er det gitt nye regler om strandsonen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet videreføres, men reglene om dispensasjon strammes inn. Regjeringen ønsker å sikre at arealbruken skal vurderes « … gjennom helhetlige og langsiktige arealplaner».

Problemet med denne lovgivningen er at den skal ivareta flere motstridende interesser. Når så bestemmelsene skal praktiseres lokal, er det duket for ulik behandling. Da melder rettferdighetskravene seg. «Hvorfor får ikke jeg dispensasjon, når andre får?» Det er et tungt argument i et land der likebehandling og like rettigheter er verdier av stor tyngde.

Nå sender Miljøverndepartementet ut på høring nye retningslinjer for praktiseringen av loven. De skal gi kommunene bedre veiledning når de skal behandle planer og dispensasjonssøknader. Hensikten med dem er å sikre at lokal praksis blir i samsvar med nasjonale mål om å hindre uheldig bygging i 100-metersbeltet langs sjøen. Samtidig skal retningslinjene gi anledning til ulik praksis i ulike geografiske områder, avhengig av hvor strekt presset mot strandområdene er. Der presset er stort skal retningslinjene sikre større likebehandling. Forslaget inneholder derfor en geografisk avgrensing på kommunenivå slik at det i framtida ikke skal oppstå hårreisende forskjeller i praksis fra kommune til kommune i et avgrenset distrikt. Slik prøver regjeringen å balansere det generelle ønske om strengt vern av strandområdene med hensynet til det lokale selvstyret. Det siste blir innskrenket for å ivareta det første.. Det lyder fornuftig, men det gjenstår å se hvordan det blir i praksis også denne gang.