Lillesand-vedtak kan bygge på sviktende grunnlag

Et flertall i kontroll- og konstitusjonskomiteen utelukker ikke at Landbruksdepartementets vedtak i den såkalte bopliktsaken i Lillesand kan bygge på sviktende grunnlag.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Flertallet, bestående av SV, Ap og Frp, mener departementets utredning i saken ikke har vært tilfredsstillende, verken når det gjelder prisnivået i området, eller hva gjelder forsøket på å selge eiendommen Solvang på Ågerøya som helårsbolig.

- Flertallet mener Landbruksdepartementet ikke har gått godt nok inn i saken, sier saksordfører Kjell Engebretsen (Ap) til NTB. Komiteen hadde fredag et langvarig møte hvor man vedtok innstillingen til Stortinget.

Komiteen er den eneste som kan reise en sak på eget initiativ. Hvis den formelt er åpnet, må det munne ut i en innstilling til Stortinget. Innstillingen bygger på høringen som ble avholdt 27. mai.

- Hvis saken er avgjort på sviktende grunnlag, så går jeg ut fra at departementet kan åpne den på nytt, sier Engebretsen til NTB.

Landbruksminister Lars Sponheim (V) har tidligere gått langt i å signalisere at vedtaket som fritok Venstremannen Henrik P. Thommessen for boplikt, vil bli stående.

SV og Ap, som har flertall i komiteen, men ikke i Stortinget, går enda lenger. De kommer med en klar henstilling til Sponheim om å se på saken på nytt.

Presedens

Saken tillegges stor betydning i de over 70 kommunene i landet som bruker såkalt 0-grense i konsesjonssaker. Særlig kystkommunene er redd den vil kunne danne presedens, slik at det blir vanskelig å opprettholde boplikten.

Eiendommen Solvang har vært brukt som fritidshus siden 1959. Men det er boplikt på Ågerøya, derfor fikk Thommessen avslag på søknad om fritak fra førsteinstans som var fylkeslandbruksstyret. Også Sivilombudsmannen og departementet avslo søknaden.

Omgjorde

Det vakte derfor stor oppsikt da departementet 1. mars omgjorde vedtaket og ga Thommessen lov til å selge eiendommen som fritidsbolig for 11 millioner kroner med innbo. Flere forhold bidro til å rette blikket mot saksbehandlingen.

Landbruksminister Sponheim sto fram i Stortinget og sa han først kjente saken fra avisene. Men så kom det fram at hans statssekretær Leif Kongshaug hadde hatt et møte med selger, som ikke ble journalført. Mistanken om særbehandling ble vekket.

Sponheim og departementet har bygget hele omgjøringen på at Thommessen ikke oppnådde en relevant pris som helårsbolig, og at salgsfremstøtet var seriøst. Dette har medlemmer av komiteen satt spørsmålstegn ved.

(NTB)