Listesensur

Gi oss strykningene av politikere tilbake!

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I Drammen har åtte av 15 Ap representanter minoritetsbakgrunn. Gjennom å krysse av på listen ble rekkefølgen på delegatene til dels snudd på hode, samtidig avdekker VG at flere rusmisbrukere ble tilbudt penger for stemmen.

Situasjonen i Drammen kan ikke komme som en overraskelse på de som har fulgt valgtrender de siste årene. Mange løftet fram viljen til å kumulere som en maktfaktor før valgdagen. Etter forrige kommunevalg skrev fler aviser om den historiske situasjonen i Oslo bystyret, da våre nye landsmenn for fire år siden måtte si seg fornøyd. Med kumuleringer gjenspeilet bystyresalen i hovedstaden for første gang den etniske sammensettingen i bybildet.

Hva få diskuterte var at de 20% med minoritetsbakgrunn i Oslo bystyre 2003 var spredd på to partier, og da er hensikten i representasjon tapt.

Demokrati handler om politisk representasjon, og er ikke et spørsmål om å liste et visst antall kvinner, homofile eller minoritetsrepresentanter. Av og til bare virker det sånn fordi samfunnet til en viss grad erkjenner at kvaliteten på et demokrati måles i hvordan vi tar vare på minoriteter. Vi verdsetter representativitet gjennom gruppetilhørighet.

Før forrige valg fjernet politikere retten til å stryke kandidater, og positiv kumulering ble viktigere. Jeg vet ikke hvorfor politikerne valgte denne løsningen, bortsett fra at ordningen gikk hardt utover de synlige toppkandidatene som ofte falt på listene. Minoritetene kan heller ikke si seg fornøyd, da vi dessverre må erkjenne at det finnes rasisme i dagens Norge: Flere kandidater opplevde strykninger fordi navnet deres lyder annerledes. Ved å fjerne retten til å stryke kandidater mistet velgerne på godt og ondt noe av den frihet de var tiltenkt i grunnloven, og vi ble igjen mer avhengig av partiene.

Partier har i det minste programmer. Vi blir fortalt hva det vil si å stemme på denne gruppen mennesker, og vi kan til en viss grad stole på den ideologiske retning partigruppene velger. Representativitet gjennom gruppetilhørighet når gruppen ikke er et partiapparat er mer usikkert, og de er heller ingen garantist for partipolitikken. Minoriteter er ofte i mindretall og da er de også det innenfor partiene de velges for.

Oslo Bystyre avsluttet fire år og partigruppen til Ap overlevde det fint. Vi husker bare to saker der gruppen opptrådde på kant med hva som er forventet. Den ene saken skjedde da en representant brøyt ut og sikret flytting av den amerikanske ambassaden og den andre saken var når bystyregruppen med Ap i spissen vedtok økonomisk boikott av Israel. Et vedtak du forventer fra AUF, ikke moderpartiet. Kanskje et vedtak som følge av at halvparten av bystyrerepresentantene hadde muslimsk bakgrunn?

Ved årets valg skrelte partiet bort haugevis av navn til listefyll, og alle på listen var folk Oslopartiet kan leve med i bystyresalen. Jeg vil påstå at Ap stilte med en hvitere liste. Da forsvinner særinger og tullinger, uprøvde og kanskje et å annet talent. Enda verre, vi får dårligere spredning på hvem vi kan positivt velge.

Mitt tips er at tilsvarende listesensur blir resultatet i Drammen Ap. Jeg synes det er synd at utøvelse av en demokratisk rettighet får den konsekvensen, og etterlyser igjen politikere som tørr stille til valg på en demokratisk plattform. Gi oss strykningene tilbake!