Alethia-saken

Listhaugs oppfordring: - Bruk hjertet

Desperate politikere i Søgne forsøker å hjelpe Alethia Elliott, men administrasjonen vil ikke lytte. Sylvi Listhaug langer ut mot kommunen.

VIL TA SAKEN VIDERE: Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun kommer til å ta Alethia-saken opp med Fylkesmannen i Agder. Foto: Frank Karlsen / Dagbladet
VIL TA SAKEN VIDERE: Eldreminister Sylvi Listhaug (Frp) sier hun kommer til å ta Alethia-saken opp med Fylkesmannen i Agder. Foto: Frank Karlsen / DagbladetVis mer

- Det gjør meg opprørt å høre hvordan Alethia og familien hennes har blitt behandlet av Søgne kommune, sier eldre- og folkeheleseminister Sylvi Listhaug (Frp) til Dagbladet.

Listhaug har lest Dagbladets sak om døve Alethia Elliott, som Søgne kommune har plassert i leilighet i en institusjon for rus, psykiatri og demens. Alethia og hennes familie er sterkt kritisk til beslutningen, som de mener vil skade 21-åringens helse og dømme henne til et liv i isolasjon.

Advokaten hennes kaller Søgnes kommunes beslutning et brudd på menneskerettighetene.

- Alethia bør få mulighet til å bo sammen med jevnaldrende, slik hun og familien selv ønsker. At hun isteden har blitt plassert på en omsorgsbolig, omgitt av eldre mennesker, mener jeg er uakseptabelt, fortsetter Listhaug.

Språktilbud

Alethia Elliott er døv, har utviklingshemming og kommuniserer bare på tegnspråk. Hun er vant til å bo med jevnaldrende døve med tilleggsfunksjonshemninger på Signo skole- og kompetansesenter i Sandefjord kommune.

Våren 2019 avsluttet hun videregående skole og hjemkommunen Søgne overtok det videre ansvaret for henne. Da startet kampen mot Søgne kommune.

De ansatte ved Alethias nye hjem kan ikke kommunisere skikkelig med Alethia, ifølge mor.

Et språk som tar mange år å lære skal de ansatte mestre etter to ukers intensivkurs og 26 kurs på to timer. Kommunens løsning på problemet: De har bedt Alethia oppsøke spesialisthelsetjenesten hvis hun behøver noen å snakke med.

Opprørt ordfører står mot rådmann

Saken har sørget for steile fronter mellom politikere og administrasjonen i den lille bygda. Kommunen plikter å gi innbyggere med spesielle behov et verdig og forsvarlig tilbud.

De folkevalgte i bygda mener Søgne er ute av stand til å gi Alethia dette.

Derfor vedtok et samlet kommunestyre før sommeren en interpellasjon, ment til å avgjøre saken i Alethias favør og sikre henne videre opphold i Vestfold.

- Men rådmann og administrasjon nekter å lytte til signalet våre, sa ordfører Astrid Hilde (Ap) til Dagbladet lørdag.

- Er tilbudet i Søgne godt nok for Alethia?

- Nei, nei, overhodet ikke. Vi forsøker å hjelpe henne, men administrasjonen vil ikke lytte, fortsatte ordføreren.

- Kommunen bør bruke hode og hjerte i denne saken. Alethia må få et tilpasset botilbud, slik at hun kan få en god og trygg hverdag. Når denne typen botilbud finnes, mener jeg kommunen må sørge for at Alethia kan få dette tilbudet, sier Sylvi Listhaug.

Sylvi presser Søgne

Hun legger nå press på administrasjonen, som Frp-statsråden mener står i veien for Alethias ve og vel.

- Jeg forventer at administrasjonen i Søgne lytter til Alethia og familiens ønsker og behov, og gir Alethia tilbudet hun trenger.

- Vil regjeringen gripe inn på noe vis?

- Jeg oppfordrer kommunen til å gi Alethia tjenestene hun trenger, og håper det blir en løsning for Alethia etter neste kommunestyremøte. FrP i Søgne er tydelig på at Alethia må få dette tilbudet, og vil jobbe for dette i kommunestyremøtet.

Kommunens svar

Rådmann Kim Høyer Holum avviser Dagbladets gjentatte forespørsel om et intervju i saken. Slik han også gjorde i mobbesakene.

- Som rådmann har jeg det øverste ansvaret for alt som foregår i administrasjonen i kommunen, også i denne saken. Jeg har imidlertid tillit til at kommunalsjef Svein Ressett, som er den som har ansvaret for dette området i kommunen, er den som er best egnet til å svare på spørsmål i saken, sier han.

- Jeg må nesten vente til kommunestyremøtet for å kommentere saken i detalj, sier Svein Ressett til Dagbladet.

Han avviser at saken handler om penger, men sier det vil koste mellom to og tre millioner kroner å ha Alethia boende i voksenopplæringen i Vestfold.

Det er innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte i Søgne førstkommende tirsdag for å diskutere Alethia-saken.