Lite av Viksveens elektroniske Brussel-materiale utleveres

Spionsiktede Stein Viksveen og Stavanger Aftenblad har delvis fått forhørsrettens medhold i at det elektroniske materialet fra beslaget i Brussel i november 1999 ikke kan utleveres til påtalemyndigheten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo forhørsrett avgjorde torsdag at påtalemyndigheten bare får utlevert en svært begrenset del av dette materialet, dels ut fra en vurdering av kildevernet og dels fordi materialet ikke kan antas å ha betydning som bevis.

«Alle data på diskettene og magnetbåndene er yngre enn 1990, og skriver seg derfor fra en periode etter opphøret av den fortsatte forbrytelse det er grunn til å mistenke siktede for. Allerede dette reduserer muligheten for at det her overhodet vil foreligge opplysninger som kan antas å ha betydning som bevis», heter det i rettens kjennelse.

Reiseoversikter

Påtalemyndigheten får nå utlevert tre enkeltdisketter og kopier av ytterligere to disketter og 18 papirutskrifter av enkeltdokumenter. Viksveen får tilbakelevert 31 disketter og tre lydbånd.

Innholdet på diskettene som utleveres omfatter blant annet en oversikt over de land siktede reiste til i løpet av 1995 og 1997, og stoff som beskrives som «muligens råmateriale til et bokprosjekt».

Avventer

Det mest omfattende materialet, magnetbåndene med kopier av innholdet på harddiskene i tre av PC-ene, får påtalemyndigheten ikke tilgang til. Materialet blir værende i forhørsretten inntil videre, i hvert fall inntil tiltalespørsmålet er avgjort.

«Forhørsretten kan ikke helt se bort fra at den videre etterforskning vil bringe fram opplysninger som tilsier ny vurdering av det maskinlesbare materialet», slår retten fast i kjennelsen.

Det var som ledd i etterforskningen av Viksveen at belgisk politi 4. november 1999 foretok beslagene i Brussel. Politiets overvåkingstjeneste (POT) bisto ved ransakingen.

(NTB)