- Lite hensiktsmessig å lempe på beviskravene

Bjarne Håkon Hanssen vil ikke gjøre det lettere for syke oljearbeidere å få erstatning.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no:) - En lemping av lovens krav til bevis i enkelttilfeller eller for enkelte grupper vil føre til en uklar rettstilstand og svekke forutsigbarheten for aktørene i yrkesskadeordningen, framholder arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Krf utfordrer ministeren

1. juni la Petroleumstilsynet fram rapporten «Kjemisk arbeidsmiljø offshore».

I denne rapporten slår myndighetene selv fast at skadde oljearbeidere kan ha  problemer med å få oppfylt sine trygde- og erstatningsrettigheter fordi det ikke finnes god dokumentasjon for hva de er blitt utsatt for.

Sentrale stortingspolitikere mener det nå er på høy tid at statsråd Bjarne Håkon Hanssen griper inn og tar ansvar for de syke oljearbeiderne.

Krf-politiker Åse Gubhild Woie Duesund sendte et skriftlig spørsmål til statsråden hvor hun ber om at det må lempes på dokumentasjonskravet for de syke oljearbeiderne, slik at de ikke mister sine rettigheter.

Nekter å lempe på kravene

Bjarne Håkon Hanssen avviser  dette kravet.

VANSKELIG: Statsråd Bjarne Håkon Hanssen erkjenner at syke oljearbeidere er i en vanskelig situasjon. Foto: Rune Myhre
VANSKELIG: Statsråd Bjarne Håkon Hanssen erkjenner at syke oljearbeidere er i en vanskelig situasjon. Foto: Rune Myhre Vis mer

- En lemping av lovens krav til bevis i enkelttilfeller eller for enkelte grupper vil føre til en uklar rettstilstand og svekke forutsigbarheten for aktørene i yrkesskadeordningen. Det står videre i motsetning til prinsippet om likebehandling, skriver Bjarne Håkon Hanssen til Woie Duesund og utdyper:

- Jeg anser det derfor som lite hensiktsmessig å lempe på beviskravet særskilt for oljearbeidere som mener at de er skadet etter eksponering av kjemikalier.

Statsråden viser til at regelverket må være likt for alle. Om det foreligger årsakssammenheng i det enkelte tilfelle, må bygge på en konkret og samlet vurdering av symptomer, sammensetning av symptomer, kunnskap om tidligere eksponering, kunnskap om tidligere arbeidsoppgaver, varighet på arbeidsforhold etc, påpeker han.

Møter bransjen i dag

- De arbeidsmedisinske utredningene av kjemikalieeksponerte oljearbeidere gjennomføres som planlagt, basert på de eksponeringsopplysninger som foreligger, sier Bjarne Håkon Hanssen.

I dag møter statsråden oljebransjen og Petroleumstilsynet for å diskutere hvordan problemene som blir avdekket i den ferske rapporten fra tilsynet skal angripes.

- Rapporten fra pilotprosjektet om kjemisk arbeidsmiljø offshore viser beklageligvis at vi mangler en del kunnskap om historisk eksponering for kjemikalier i næringen, framholder Hanssen.

- Lite hensiktsmessig å lempe på beviskravene