Lite land med krevende mål

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jonas Gahr Støres utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget i går bekrefter at regjeringen har et høyt ambisjonsnivå når det gjelder Norges interesser og rolle på den internasjonale arena. Utenriksministeren lanserte ingen kursendringer, snarere forsterket og presiserte han de prioriteringer som er utviklet de siste åra. Det handler om en utenrikspolitikk som er interessebasert, men i en bred og utvidet betydning av dette begrepet. Dialog er den foretrukne arbeidsformen samtidig som Norges stemme skal være klar og fast i innhold.

Et lite land med en krevende geografisk plassering, har behov for størst mulig nasjonal enighet om hovedlinjene i utenrikspolitikken. På dette politiske området er brå kursendringer eller dristige eksperimenter sjelden av det gode. Likevel har den rød-grønne regjeringen under Støres ledelse tatt grep i utenrikspolitikken som har vitalisert gamle prioriteringer og etablert nye. Ingen som hørte utenriksministerens redegjørelse kan være i tvil om at medlemskapet i NATO og det nære forholdet til USA ligger fast. Støre la ikke skjul på at presidentskiftet i USA har endret den internasjonale dagsordenen i en retning Norge applauderer kraftig. Om Norges forhold før var trofast, men lunkent, virker det nå nesten som en nyforelskelse.

De nye elementene i utenrikspolitikken er knyttet til en kraftig politisk satsing på nordområdene og en gradvis utvikling og fordypning av de nordiske forbindelsene i sikkerhetspolitikken. Dette er områder hvor Norge selv må opptre aktivt og være drivkraft, men det er ingen trussel mot våre tradisjonelle allianser og forbindelser slik dogmatikerne fra den kalde krigen synes å tro. Utfordringen i norsk utenrikspolitikk ligger et helt annet og mer fjerntliggende sted, nemlig i Afghanistan. Støre sa i går at 2009 blir en avgjørende prøve på om vi er på rett kurs. Problemet er vel heller at de allierte ennå ikke har noen felles kurs som gir varige resultater.