NED: Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 200 i desember. Foto: Scanpix
NED: Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 200 i desember. Foto: ScanpixVis mer

Liten nedgang i ledigheten

Nedgangen har vært større enn vi ventet ved forrige årsskifte, ifølge arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Antallet personer som er registrert som helt ledige gikk ned med 200 i desember, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 400 personer.

- Etter noen år som ble preget av nedturen i oljebransjen, falt ledigheten gjennom hele 2017. Bruttoledigheten har falt fra 3,6 prosent ved starten av året til 3,1 prosent ved utgangen av året. Nedgangen har dermed vært større enn vi ventet ved forrige årsskifte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Liten nedgang i ledigheten

I desember var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV hver virkedag. Dette er like mange som i november og er nesten 300 færre enn i starten av 2016, da antallet nye arbeidssøkere var på sitt høyeste.

Hever i 2019

«Antall ledige fortsetter nedover, men etter et kraftig fall i oktober og november, var nedgangen noe mer dempet i desember», skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar.

«Norges Bank signaliserte i forrige pengepolitiske rapport at den vil heve renten i desember 2018 gitt at økonomien utvikler seg slik den nå ser for seg. Dagens tall er godt i tråd med Norges Banks forventning om et gradvis fall i ledighetsraten og endrer ikke Norges Banks vurdering av kapasitetsutnyttelsen», fortsetter hun.

DNB Markets venter likevel at rentehevingen kommer først i september 2019, da økonomene venter et svakere boligmarked i 2018 og lavere lønnsvekst i årene fremover enn Norges Bank anslår.

Andre økonominyheter:
​ Boligeiere tror på prisoppgang
Krone-stup til historisk svake nivåer ​