Litt mer til helse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Regjeringen Bondevik har prioritert sine hjertesaker i endringsforslaget til statsbudsjett for neste år, heving av minstepensjonen og kontantstøtte. Når stramheten i finanspolitikken skal opprettholdes, ble det som ventet ikke mye rom for økte bevilgninger på andre områder. Helseminister Dagfinn Høybråten får 500 millioner mer til helsevesenet. Høybråten foreslår å bruke påplusningen til økt aktivitet ved de somatiske sykehusene, til innkjøp av medisinsk teknisk utstyr og til å styrke kreftomsorgen og psykiatrien.
  • En halv milliard kroner er ikke noe lite beløp, og forhåpentlig et varsel om at sentrumsregjeringen mener alvor med å prioritere helsevesenet høyere på offentlige budsjetter - dersom den blir sittende. Men med det store behovet for så vel kvalifisert personale og utstyr som penger til helseinstitusjonene, monner en halv milliard lite.
  • Bare Regionsykehuset i Trondheim har bedt om 350 millioner kroner til å bytte ut gammelt og nedslitt utstyr. Det er ikke gjort fra det ene kvartalet til det andre å få nytt utstyr i hus og i bruk. Innkjøpene skal ut på anbud etter EØS-reglene, og det tar tid å lære opp de ansatte i bruk av utstyret. Det kan ta et halvt år å lære å bruke en ny, avansert røntgenmaskin, når opplæringen må passes inn i en sprengt vaktplan. Når vi også tar med i beregningen at legenes store lønnstillegg ikke fullt ut var kompensert for i Jagland-regjeringens budsjettforslag, er det grunn til å tro at situasjonen ved norske sykehus blir omtrent den samme i Høybråtens første år som helseminister som den var under Gudmund Hernes.
  • Psykiatrien er bare tilgodesett med 30 millioner ekstra kroner av Bondevik-regjeringen. Det kan synes kritikkverdig, når vi vet hvor elendig situasjonen er i det psykiske helsevern. Men dessverre har mange fylker og kommuner ikke brukt penger som de har fått til psykiatrien. I denne delen av helsevesenet dreier problemet seg mer om mangel på kompetanse, fagfolk og planer, enn om penger.