Litterær resirkulering

Ikke bare papiret i bøkene vi leser er resirkulert. I mange tilfeller gjelder det innholdet også. Karen Blixens fortellinger er et godt eksempel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

HUN STJAL

hemningsløst. Både åpenlyst og fordekt. Den danske forfatteren Karen Blixen er verdenskjent for sin fantastiske litteratur. En gang, etter å ha gått gjennom hennes stuer og skriveværelse på Rungstedlund, utenfor København, fikk jeg bla i Blixens egne bøker. Bibelen og Dantes «Den guddommelige komedie» var fulle av skriblerier. Forståelig og uforståelig. Det var lett å gjøre seg tanker om Blixens særdeles aktive leseprosess. Litteratur og bøker var for henne en bruksting.

BLIXENS EGNE

fortellinger er fulle av referanser til annen litteratur. I «Karen Blixen debuterer» skriver Aage Kabell om hvilke verk vi kan se Blixen bruke eksplisitt eller være påvirket av i samlingen «Syv fantastiske fortellinger». Bare i den ene fortellingen «Veiene omkring Pisa» finner Kabell spor fra Dante, Zola, Turgenjev, Goldschmidt, Shakespeare, Goethe, Kierkegaard, Bibelen, Mozart og Bødtcher.

Fenomenet er ikke spesielt for Blixen, og det er selvsagt ikke helt riktig å kalle det resirkulering. Intertekstualitet er begrepet som dekker denne typen litterær aktivitet.

I DANMARK GJØR

de nå et forsøk på å få laget en komplett, kritisk utgave av Blixens engelske og danske tekster. Ivan Z. Sørensen, fra Karen Blixen Museet på Rungstedlund, skal være leder for prosjektet i regi av Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og Gyldendal vil utgi bøkene, skriver Berlingske Tidende. Blixen skrev bøkene på engelsk og oversatte dem selv til dansk. Ofte medførte oversettelsene betydelige endringer i teksten. Heller ikke de engelske utgavene er alltid identiske. -  Den forvirring som er oppstått, kan en ny samlet utgave gjøre bot på, sier Ivan Z. Sørensen til B.T. Hvis prosjektet igangsettes som planlagt, vil første bind, «Syv fantastiske fortellinger», komme i 2007.

Her hjemme er et tilsvarende prosjekt - Henrik Ibsens skrifter - godt i gang. Henrik Ibsens skrifter skal utgis i parallelle tekst- og kommentarbind som sammen utgjør en enhet. Første bind kommer i 2005.

-  IBSEN NEVNTE

aldri de mesterne han ble inspirert av, og han nektet alltid for å være påvirket av andre, skriver Kristian Smidt i «Silent Creditors.

Henrik Ibsen's debt to English Literature». Smidt referer til uttalelser fra John Paulsen som for en periode var venn av Henrik Ibsen. I en egen IBSEN ad notam-serie, gis forskeres sakkommentarer ut. Smidts «Silent Creditors» er en av dem.

GJELD ER ALTSÅ

begrepet Smidt anvender når han skriver om hvilke britiske forfattere Ibsens tekster er påvirket av. Han nevner eksempler som Shakespeare, Byron, Stuart Mill og Dickens. Kanskje er det også gjeld Karen Blixen har til sine litterære forbilder - kreditorene. Gjeld etter påvirkning og flere ganger regelrett tyveri. I så fall tilbakebetaler hun i sine egne fortellinger. Med renter.