KAMP MOT DELTID: - Jeg er tillitsvalgt på arbeidsplassen og ser det som min viktigste oppgave å kjempe for heltidsstillinger til dem som vil ha det, sier hjelpepleier Christina Beck Jørgensen, tidligere leder i Fagforbundet Ung. Her i samtale med SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
KAMP MOT DELTID: - Jeg er tillitsvalgt på arbeidsplassen og ser det som min viktigste oppgave å kjempe for heltidsstillinger til dem som vil ha det, sier hjelpepleier Christina Beck Jørgensen, tidligere leder i Fagforbundet Ung. Her i samtale med SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

KJEMPER FOR HELTIDSJOBB

- Livet mitt er satt på vent

Etter 10 år som hjelpepleier fikk Christina Beck Jørgensen (29) økt stillingen sin fra 16,9 til 21,5 prosent.

To av tre ansatte i kommunal helse, pleie og omsorg jobber deltid. Nå vil SV gjøre rett til heltid til en hovedsak i kommunevalgkampen.

I morgen stemmer Stortinget over tre SV-forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

- Å styrke retten til heltid i loven er viktig for å få ned andelen deltid. Men det er ikke nok. Erfaringene fra kommunestyrer rundt omkring i landet er at det er tung materie å snu utviklingen, opplyser SV-leder Audun Lysbakken.

- Derfor kommer det å få opp heltidsandelen til å være en sak SV kommer til å løfte høyt i kommunevalgkampen til høsten, sier han.

40.000 medlemmer

Hjelpepleier Christina Beck Jørgensen (29) i Elverum har lenge kjempet for flere heltidsstillinger. Selv fikk hun stillingsprosenten sin økt til 21,5 prosent etter 10 års ansettelse.

TØR IKKE: Christina Beck Jørgensen tør ikke si nei til ekstravakter i frykt for ikke å bli spurt neste gang. Som tidligere leder i Fagforbundet Ung og lokallagsleder i Elverum SV er hun glad for at partileder Audun Lysbakken tar deltidsproblematikken opp i Stortinget. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
TØR IKKE: Christina Beck Jørgensen tør ikke si nei til ekstravakter i frykt for ikke å bli spurt neste gang. Som tidligere leder i Fagforbundet Ung og lokallagsleder i Elverum SV er hun glad for at partileder Audun Lysbakken tar deltidsproblematikken opp i Stortinget. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet Vis mer

- Jeg utdannet meg som hjelpepleier i 2008 og fikk fast jobb i kommunen i en 16,9 prosent stilling, forteller hun.

Fra 2013 til 2017 ledet Christina Beck Jørgensen 40.000 medlemmer i Fagforbundet Ung, der kamp for flere heltidsstillinger sto høyt på dagsorden. Nå er hun tilbake i jobb som hjelpepleier i et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Elverum kommune.

- Jeg er tillitsvalgt på arbeidsplassen og ser det fortsatt som min viktigste oppgave å kjempe for heltidsstillinger til dem som vil ha det. Flere har fått økte stillinger, selv har jeg gått opp fra 16,9 til 21,5 prosent stilling, som innebærer ei ekstra mandagsvakt hver sjette uke. Det tok meg 10 år, forteller Christina Beck Jørgensen.

Ernas nyttårstale

- Livet mitt er satt på vent. Må si jeg synes det er ganske håpløst. I neste måned fyller jeg 30. Erna Solberg sa i nyttårstalen at Norge trenger flere barn. Men det fordrer trygghet for oss som skal sette unger til verden. Å ha en deltidsstilling innebærer ikke en slik trygghet, sier 29-åringen.

- Du vet aldri når du skal på jobb, du er avhengig av at telefonen ringer, og det kan skje halv sju om morgenen eller klokka ni på kvelden. Det er umulig å planlegge. I ferier, helger og på helligdager er det ofte behov for vakter. Derfor jobbet jeg både julaften og nyttårsaften. Jeg tør ikke si nei i frykt for at jeg ikke blir spurt neste gang, sier Christina Beck Jørgensen.

Gråter på pauserommene

SV-leder Audun Lysbakken mener diskusjonen om heltid/deltid handler om kvaliteten på fellesskapets omsorg for alle som er avhengig av velferdstjenestene våre.

- Stabil bemanning gir kvalitet og trygghet. Det er den aller viktigste grunnen til å gjøre noe med dette. I tillegg er det slik som Christina beskriver veldig godt at vi i Kommune-Norge i dag har et system som er rigget for deltid i stedet for heltid. Sjokkerende mye av denne deltida er ikke ønsket av de ansatte. Veldig mange ønsker å jobbe mer.

- Jeg har hørt så mange rå fortellinger fra den hverdagen, der folk gråter på pauserommene når vaktlistene kommer. Fordi det er de som avgjør om du har penger til regninger neste måned. For meg handler dette om respekt for mennesker som gjør noen av de viktigste jobbene i samfunnet vårt, sier Lysbakken.

Handlingslammelse

Han mener at mange kommuner og regjeringen er preget av handlingslammelse.

- Det er en hån mot arbeidsfolk, sier SV-lederen.

Og legger til:

- Lovendringen den rødgrønne regjeringen gjorde i 2013 førte til at flere fikk større stillinger. Nå ønsker SV å gå lenger ved å innføre en lovparagraf om rett til heltid. Det vil styrke arbeidstakernes posisjon, og vil sørge for at å forplikte kommunene til å jobbe for en heltidskultur, sier Lysbakken.

Legge på bordet

Han er spent foran Stortingets behandling av SVs forslag om å styrke retten til heltid i arbeidsmiljøloven.

- Vi foreslår at arbeidsgiver heretter må sannsynliggjøre behovet for deltidsstillinger. I stedet for at det blir normalen. Samtidig vil vi at staten skal be alle kommuner i landet om å legge på bordet en strategi for heltidskultur og en økonomisk tilskuddsordning i tråd med det, opplyser Audun Lysbakken.

SV bevilger 4,6 milliarder mer enn regjeringen til kommunesektoren i sitt alternative budsjett.

- Mye av løsningen her er å øke grunnbemanningen i kommunene. Derfor gir SV mer enn noe annet parti til kommunene. Dette er sentralt i å gjøre arbeidsoppgavene overkommelige og kvaliteten på tjenestene gode, sier Audun Lysbakken og poengterer at SV har satt av 300 millioner til økt bemanning og arbeid med heltid i kommunene.

Frp: - Økt byråkrati

SIER NEI: Erlend Wiborg (Frp), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget går mot SVs forslag.
Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
SIER NEI: Erlend Wiborg (Frp), leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget går mot SVs forslag. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix Vis mer

Erlend Wiborg (Frp), leder for Stortingets arbeids- og sosialkomité, vender på vegne av regjeringspartiene tommelen ned for SVs forsøk på å stramme inn deltidsjobbing.

- Forslagene til SV har bare symbolsk verdi og vil medføre økt byråkrati før bedriftene. SV tar heller ikke hensyn til at flere folk faktisk ønsker å jobbe deltid og vi må ha respekt for at noen i enkelte faser i livet ønsker å jobbe noe redusert, sier Frp-representanten.

- Det som er viktig er å sørge for at de som ønsker full stilling faktisk får det. Derfor er jeg glad for at vi har modernisert arbeidsmiljøloven og gjort det lettere å få på plass turnusordninger i f.eks. offentlig sektor som lettere sikrer de som ønsker det heltidsjobb, sier Erlend Wiborg.