Livredde for å bli utbrent

To av tre som jobber med prosjekter i norske bedrifter, er redde for å bli utbrent. Men få arbeidsgivere tar problemet på alvor.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det viser et forskningsprosjekt som SINTEF Teknologiledelse og Norsk senter for prosjektledelse står bak. Prosjektet har nylig kartlagt fenomenet utbrenthet i typiske prosjektorienterte virksomheter og kommet fram til at de fleste bedrifter mangler mekanismer for å fange opp faresignaler på utbrenthet og tre støttende til når ansatte møter veggen.

Tvert imot ønsker mange bedrifter seg ansatte som legger så mye av sjela si i jobben, at de står i fare for å bli utbrente.

For store krav

Undersøkelsen viser at prosjektmedarbeidere løper stor risiko for å bli utbrent:

Ni av ti mener arbeidsoppgavene er for mange i forhold til avsatt tid.

Sju av ti synes arbeidsgiver stiller for store krav til resultater.

Fire av ti sier de har små muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon.

52 prosent føler at kolleger står i fare for å bli utbrent.

Prosjektmedarbeidere opplever at det er få muligheter for å snakke om utbrenthet på arbeidsplassen. De som møter veggen tyr i stedet til familie og venner.

Åtte av ti føler seg presset til å gå på jobb selv om de ikke er friske.

Nesten halvparten av alle prosjektmedarbeidere mener forventningene til egen rolle i prosjektet er uklare. De savner tilbakemelding for utført arbeid og mistrives på jobben. Mange opplever også en konflikt mellom ambisjoner og karrieremuligheter.

Prosjektarbeid som arbeidsform er blitt mer og mer vanlig rundt omkring i norske bedrifter. Det som kjennetegner prosjektarbeid er at bedriften setter sammen et eget team som er atskilt fra resten av virksomheten, for å løse bestemte oppgaver.

Verst for de yngste

- Undersøkelsen vår har avdekket en kultur i prosjektbedriftene der det ikke er naturlig, og heller ikke akseptert, å vise «svakhet». Det finnes f.eks. muligheter til å ta seg fri fra jobben, men dette er ikke nødvendigvis akseptert, og kan derfor være vanskelig å gjennomføre, sier SINTEF-forsker Jan Alexander Langlo.

Rundt halvparten av de spurte har i tillegg problemer i privatlivet, noe som gjør at belastningen blir ekstra stor. Og det er flest unge som rammes.

- Nyutdannede og unge arbeidstakere blir oppfattet som «ja-mennesker». De har vanskelig for å si nei til nye og spennende oppgaver, de har store ambisjoner og har ikke erfaring nok til å kjenne sine egne begrensninger, sier Langlo.