Livsfarlig arbeidskultur

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den professorale granskingskommisjonen for undersøkelse av pionerdykkernes forhold i Nordsjøen beskriver en livsfarlig cowboykultur i de første tiåra av oljevirksomheten i Nordsjøen i norsk og britisk sektor. Minst 55 dykkere mistet livet fra 1967 til 1990. 17 av dem i norsk sektor, hvorav fem nordmenn. Talsmenn for Nordsjødykkeralliansen og for fagforeningene Nopef og OFS har gjennom åra sluppet til i aviser og andre medier med sjokkerende historier og medvirket til at vi har visst noe om dette triste kapittelet i oljehistorien. Det er likevel sjokkerende å lese granskernes nøkterne konstatering av uforsvarlige arbeidsforhold og manglende tilsyn. Kommisjonen har mistet kontakten med disse miljøene underveis, og det svekker sluttrapporten som er blitt møtt med kritikk av dykkerne og fagforeningene. Partene bør likevel betrakte den som et viktig skritt i arbeidet med å bøte på urett som er begått i åras løp.

Granskingskommisjonen slår fast at staten, delvis gjennom manglende kompetanse, men også ved byråkratisk seindrektighet, likegyldighet og lemfeldighet har et ansvar i forhold til pionerdykkerne og deres pårørende som i dag sliter med seinvirkninger, helseplager, dødsfall og selvmord. Kommisjonen foreslår at staten etablerer og finansierer en erstatningsordning der operatører og oljeselskaper inviteres til å bidra. Ordningen bør bli sjenerøs. Operatører og oljeselskaper bør tegne seg for store og varige bidrag slik at pionerdykkerne både sikres kompensasjon for tapt arbeidsevne og omfattende helseplager, og får en konkret anerkjennelse for den innsatsen de gjorde med livet som innsats.

Dykkerne spilte en ganske avgjørende rolle i den tidlige fasen av oljeeventyret i Nordsjøen. De arbeidet dypere og i lengre skift enn noen dykkere før dem. De dykket uten at myndighetene sørget for sikkerhetsregler som kunne forhindre ulykker og seinvirkninger. 83 prosent av dykkerne har opplevd livsfarlige situasjoner under dykking. Dette kapittelet bør få en verdig slutt.