Livsfarlig container-transport på norske veier

Mange av containerne har alarmerende sikkerhetsfeil.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Det var på E6, like nord for Grong, i 2009 det skjedde. Vogntoget med krokcontainere veltet i en sving, og bilen som kom imot hadde ikke en sjanse. De som satt i forsetene omkom, mens barna bak ble hardt skadet.
 
Mangler låser Da enda flere vogntog veltet i 2011, satte Havarikommisjonen for transport (SHT) i gang en samlet undersøkelse av ulykkene.
I rapporten, som kom i august i fjor, avdekkes flere, alarmerende sikkerhetsfeil:
• Låsene som holdt containerne fast var slitte, slakke, sprukne, eller passet ikke til til bilene som fraktet dem.
• Mange av containerne hadde feil størrelse i forhold til lasteplanet.

Kontroll En større kontroll av 35 vogntog på veiene var heller ikke oppmuntrende:
• Utbredt slark mellom krokcontainer og lasteplan.
• Ingen av containerne var merket slik at det var mulig å vite om de passet til bilene.
• Slitasje og sprekker i låsene til seks av 47 containere.
• Det manglet lås i forkant på åtte av elleve tilhengere.

Mange feil Sjåførene ble også spurt om sine erfaringer:
• 12 av 22 kjente til ulykker under containertransport med krokløfter.
• 10 av 22 måte av og til frakte containere som sjåføren selv mener har sikkerhetsmessige feil eller mangler
• 11 av 22 hade også sett sikkerhetskritiske feil på containere, lastebiler eller tilhengere.

Standard-kaos Hvordan har det kunnet bli slik?
Norske bedrifter som bygger krokcontainere, har pekt på at det er et villniss av standarder med ulike størrelser på området. Når containerne sjelden merkes med standarden de er laget etter, blir det nesten umulig å bestille en bil som med sikkerhet passer til containeren.

Ba om regler I et brev til Vegdirektoratet 28.mars 2006 pekte bedriftene på behovet for å få en forskrift som sikrer tydelig merking av lasteutstyret, presisering av låssystemer og sjekkliste for sjåføren.
I stedet ble sikkerheten svekket. 29.april 2009 forsvant kontroll av lastesikringsutstyr ut av EU-kontrollen.
«Uheldig», er Havarikommisjonens forsiktige kommentar i rapporten om containerulykkene.

Anbefalinger Men alvoret har kommisjonen aldri underspilt. Etter dødsulykken i Grong, ble det 30 juni 2011 sendt et spesielt varsel til Vegdirektoratet om sikkerhetskritiske forhold knyttet til krokcontainerne. Rapporten fra august 2012 kom også med to klare anbefalinger:
1. Statens vegvesen bør sørge for at containerne og krokløftpåbygg (på bilene) bygges etter én standard.
2. Statens vegvesen bør, i samarbeid med Arbeidstilsynet, sørge for systematisk oppfølging av tilstanden til containere, påbygg og festepunkter.

Begynner nå Så langt har tilrådingene ligget urørt, og containerne sitter like løst.
Men nå skal det omsider skje noe, lover avdelingsdirektør Jon Molnes i Vegdirektoratet:
- Vi startet arbeidet med å se på problemet for 14 dager siden. Det er et omfangsrikt arbeid fordi det er så mange ulike tekniske løsninger på containerne.
- Men dere har sittet på varselet fra Havarikommisjonen i snart to år. Hvorfor har dere ikke begynt før?
- Det skyldes at andre oppgaver, som til dels har ligget lenger på vent, har vært prioritert.

Sjåførenes ansvar - Hvor lenge må vi vente før containertrafikken blir sikrere?
- Vårt tekniske personell skal nå utrede de ulike sider av tilrådingene. Arbeidet vil skje i samarbeid med bransjen og andre berørte etater. Viser det seg nødvendig å regulere forholdene gjennom forskrift , vil det nok kunne ta opp til ett år før den er på plass.
- Hvor utsatte er vi for dårlig sikrete containere i mellomtida?
- Vi har ikke oversikt over alle ulykker med slike kjøretøy, og det er derfor vanskelig å fastslå det faktiske omfanget. Vårt arbeid tar utgangspunkt i Havarikommisjonens konklusjoner. Samtidig er det viktig å minne om at fører skal forvisse seg om at kjøretøyet er i forsvarlig stand og forsvarlig lastet, sier Molnes.

Provosert - Alle sjåfører kjenner selvsagt til dette ansvaret, men her prøver Vegvesenet å unndra seg sitt ansvar, sier forbundssekretær Geir Kvam i Transportarbeiderforbundet.
- Når det ikke finnes en klar forskrift å holde seg til, kan sjåføren bli satt under et utilbørlig press. Hvordan skal han kunne avgjøre om en lås er «litt dårlig» eller «farlig», når myndighetene selv har tatt sjekk av dette ut av EU-kontrollen?
 Skjev lasting av containerne kan også påvirke stabiliteten til vogntoget og føre til ulykker, påpeker han:
- Men det kan ofte være umulig for sjåføren å vite hvordan det ser ut i en container som andre har lastet. Så også her bør det komme et bedre regelverk på plass snarest mulig.

GRONG, 12.AUGUST 2009: Container og tipp løsnet fra tilhengeren i en sving. Seinere ble det funnet flere, alvorlige feil på låsene. Foto: Statens vegvesen
MÅTTE JUKSE: Låsen på bilen passet ikke til containeren som skulle hentes. Derfor ble det skåret ut et hull, som kan ha svekket styrken i ramma til containeren. Foto: SHT
FREDRIKSTAD, 16.MAI 2011: Containeren falt av i en sving, selv om farten var svært lav. Feil på låsene var årsaken. Foto: Politiet/SHT
TØNSBERG 30.MAI 2011: Da lastebilen kom opp på en kant, løsnet containeren fra låsene. Men den hang fortsatt fast i kroken på bilen, som derfor også veltet. Foto: SHT
EIDSBERG, 27.JULI 2011: En lastebil med treavfall veltet i en sving. Det viste seg at containeren ikke passet til låsene på bilen. Foto: Politiet/SHT
KROKCONTAINERTRANSPORT: Det er vogntog av denne typen man ser over alt på norske veier. Foto: SHT
KROKCONTAINERTRANSPORT: Det er vogntog av denne typen man ser over alt på norske veier. Foto: SHT Vis mer