Livshjelp

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Livshjelputvalget har overrakt sin innstilling. Nå skal innsatsen i form av behandling, pleie og omsorg for uhelbredelig syke og døende trappes opp. Mens debatten om aktiv dødshjelp har pågått med høy lydstyrke i mediene det siste året, forbereder regjeringen en konkret handlingsplan som skal rette oppmerksomheten mot hvordan vi kan bedre forholdene for pasienter i sluttfasen av livet. Utvalget vil styrke dødspleien innen det ordinære helsetilbudet med vekt på regionale kompetansesentra, sengeenheter etter hospice-modellen, avlastningsplasser og forsterket og gratis hjemmehjelp hvis pasienten ønsker å dø hjemme.
  • Forslagene er omfattende, helhetlige og verdimessig solid forankret i det beste vi finner der menneskerettigheter er nedtegnet. Men rettigheter er lite verd hvis ikke det enkelte sykehus og sykehjem makter å omsette den gode vilje i håndfast og forpliktende gjerning.