LO-grasrota presser Flåthen

Flertall blant forbundene mot vikardirektivet - nå er det streik.

STREIKELEDER:Leder av LO Oslo, Roy Pedersen, med parole mot EUs vikarbyrådirektivet Foto: Jacques Hvistendahl
STREIKELEDER:Leder av LO Oslo, Roy Pedersen, med parole mot EUs vikarbyrådirektivet Foto: Jacques HvistendahlVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ti LO-forbund, som representerer over 680 000 medlemmer, streiker nå for å vise sin motstand mot EUs vikarbyrådirektiv.

Når nærmere 80 prosent av LOs medlemsmasse er imot direktivet, øker presset på at LO-ledelsen skal innta samme standpunkt.

- Det blir mye bråk hvis man implementerer et direktiv som alle arbeidstakere er imot. Det er et sterkt signal når fagbevegelsen samler seg om et standpunkt, sier leder av Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) Erna Hagensen.

Het potet I løpet av vinteren må regjeringen ta stilling til det kontroversielle direktivet. Den massive motstanden i fagbevegelsen kan også presse regjeringen til å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

- Vi prøver å påvirke regjering og Storting til å gå imot implementering. Vi mener dette vil svekke arbeidstakerrettighetene, og vi vil ikke at det skal åpnes for å bruke andre rettsinstanser enn det norske. Derfor bruker vi våre virkemidler som politisk streik, sier Fellesforbundets Arve Bakke til Dagbladet.

Åtte av elleve imot Arbeidsdepartementet har sendt ut på høring tiltak som skal gjøre direktivet mer spiselig. Neste uke skal LO-sekeretariatet samles om en høringsuttalelse om forslagene, men fagforbundene mener dette ikke er nok.

Blant forbundene i LOs sekretariat er det nå et klart flertall mot direktivet.

Dagbladet har foretatt en opptelling som viser at åtte av sekretariatets 11 faste medlemmer vil gå imot. Ett av forbundene har ikke konkludert, mens bare Industri Energi og LO Stat sier ja til direktivet.

STREIK: Fagbevegelsen gikk idag til politisk streik med krav om at myndighetene nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet. Foto: Morten Holm / Scanpix
STREIK: Fagbevegelsen gikk idag til politisk streik med krav om at myndighetene nedlegger veto mot vikarbyrådirektivet. Foto: Morten Holm / Scanpix Vis mer

- Jeg tror LO som helhet vil være imot direktivet, og at Roar Flåthen stiller seg bak dette, sier Hans O. Felix, forbundsleder for EL og IT.

  Maktkamp - Saken skal behandles i sekretariatet, og vi får høre hva ledelsen sier. Men det er klart det er et sterkt kort hvis flertallet er imot, sier Hagensen i NAF.

Kommer ikke LO-toppene til enighet, kan saken bli avgjort i en ren flertallsavstemning. Men sekretariatet kan også velge å skyve saken videre til LOs representantskap.

- Dette er en prosess som LO og forbundene utarbeider etter innspill og diskusjon. Flere forbund har fattet vedtak mot, og vi ser helst at det blir ivaretatt. Ser man i LOs historie, så er LO vesentlig opptatt av konsensus i viktige og store spørsmål, sier Anders Skattkjær i Fellesforbundet.

- Garantier ikke på plass Forbundene frykter blant annet at hvis Norge sier ja til direktivet, kan EFTA-domstolen overprøve norsk lov, og resultatet bli en svakere arbeidsmiljølov i framtiden.

LO-leder Roar Flåthen er på det rene med at den interne motstanden har økt siden LO sa et betinget ja til direktivet i 2010.

- Jeg har forståelse for den uro og frykt for konsekvensene av direktivet, som har økt betraktelig sterkt siden LO avga sin høringsuttalelse, sier Flåthen til Dagbladet.

- LOs sekretariat stilte i desember 2010 en rekke sterke krav til regjeringen, som en forutsetning for at LO skulle støtte en implementering. Nå foreligger regjeringens forslag til tiltak. LO vurderer disse i en løpende prosess med forbundene, og vil ta endelig stilling i LO-sekretariatet innen høringsfristen, sier LO-lederen.

Frykter EFTA Motstanden i direktivet bunner i en frykt for at EFTA-domstolen skal kunne overkjøre norsk arbeidsmiljølov.

STEMNING SNUDD: LO-leder Roar Flåthen er på det rene med at den interne motstanden har økt siden LO sa et betinget ja til direktivet i 2010. Foto: Jacques Hvistendahl
STEMNING SNUDD: LO-leder Roar Flåthen er på det rene med at den interne motstanden har økt siden LO sa et betinget ja til direktivet i 2010. Foto: Jacques Hvistendahl Vis mer

- Det hersker usikkerhet om EFTA-domstolen vil overprøve norsk rett, derfor mener jeg regjeringen bør bruke reservasjonsretten, sier Felix.

Bakke i Fellesforbundet deler frykten:

- Vi klarer ikke å se at garantiene er på plass for at EFTA-domstolen ikke skal kunne ta i bruk rettslige skritt for å endre norsk lovverk. Særlig ikke når NHO mener at vi må endre arbeidsmiljøloven, og det mener de at de ikke klarer i forhandlinger med oss, men at det kan de oppnå ved implementering av EØS-avtale i norsk rett, sier han.

Vil ikke snu Klarer fagbevegelsen å tvinge frem et LO-nei, kan det sette Arbeiderpartiet i ei klemme: Før jul stemte Ap's stortingsgruppe for direktivet. Det satte sinnene i kok i deler av fagbevegelsen.

Flere mener at Ap burde vært bedre informert om hva som rører seg i LOs fagforbund før de stemte for direktivet. Aps arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen avviser dette kontant.

- Vil Ap snu hvis LO blir mot implementering?

- Det endrer ikke noe. LO har gitt en uttalelse som jeg forholder meg til. Vi er forplikta igjennom EØS-avtalen til å godta direktivet, og jeg kan ikke se at noe juridisk miljø sier det er grunn til bekymring. Med det som premiss er direktivet til fordel for arbeidstakere, sier Trettebergstuen.

- Er det ikke et faresignal at fagforbundene er imot?

- Vi var kjent med fagforbundenes holdning. Vi forholder oss til høringsuttalelsen. Vi er på lag med LO om hvordan arbeidslivet skal administreres. Å sette EØS-avtalen på spill er mye mer alvorlig for norske arbeidsplasser,og norsk næringsliv sier Trettebergstuen.

SVs Karin Andersen sier Trettebergstuen tar feil:
- I høringsuttalelsen fra Advokatforeningen om vikarbyrådirektivet sier de klart at våre begrensninger i tariffavtalene vil kunne fjernes om vi impelenterer direktivet, sier Andersen.

Hun mener både LO-ledelsen og Arbeiderpartiet nå må våkne:

- Jeg skjønner at det er vanskelig å være uenig med EU, men når det store flertall sier nei, mener jeg LO og Ap må tenke seg om. Det er i alle fall ett parti som støtter fagbevegelsen, sier Andersen.

ENDRER IKKE NOE: Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen sier det ikke endrer noe for dem om LO skulle gå i mot vikarbyrådirektivet. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet
ENDRER IKKE NOE: Arbeiderpartiets arbeidspolitiske talskvinne Anette Trettebergstuen sier det ikke endrer noe for dem om LO skulle gå i mot vikarbyrådirektivet. Foto: John T. Pedersen / Dagbladet Vis mer
KAN SNU: Ti forbund som utgjør 80 prosent av LOs medlemsmasse går mot vikarbyrådirektivet. Spørsmålet er om LO vil snu. Skjer det kan det sette Ap i ei lei klemme. Foto: Morten Holm / Scanpix
KAN SNU: Ti forbund som utgjør 80 prosent av LOs medlemsmasse går mot vikarbyrådirektivet. Spørsmålet er om LO vil snu. Skjer det kan det sette Ap i ei lei klemme. Foto: Morten Holm / Scanpix Vis mer