SKAL FORHANDLE: Når Kjell Ingolf Ropstad og KrF skal forhandle om å tre inn i dagens regjering må krav om pensjon fra første krone stå på lista, mener LOs ungdomsledere.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
SKAL FORHANDLE: Når Kjell Ingolf Ropstad og KrF skal forhandle om å tre inn i dagens regjering må krav om pensjon fra første krone stå på lista, mener LOs ungdomsledere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Ber Ropstad vise «medmenneskelighet»

LO med pensjonsbønn til KrF

Lærlinger, vikarer og deltidsansatte taper stort på dagens pensjonssystem. Nå retter LOs ungdomsledere en bønn til KrF.

- Pensjonsopptjening fra første krone vil bety enormt mye for våre medlemmer. Vi Jeg håper KrF vil vise medmenneskelighet og bringe dette inn i regjeringsforhandlingene, sier ungdomsleder Dagfinn Homdal Svanøe i El- og IT-forbundet til Dagbladet.

URETTFERDIG: Dagfinn Homdal Svanøe i El- og IT-forbundet mener pensjonssystemet er urettferdig. Foto: El- og IT-forbundet.
URETTFERDIG: Dagfinn Homdal Svanøe i El- og IT-forbundet mener pensjonssystemet er urettferdig. Foto: El- og IT-forbundet. Vis mer

Samme dag som alle LOs forbund mobiliserer til støtte for pensjonsforslaget fra Ap og SV, kommer fagforbundets ungdomsledere med en klar oppfordring:

- Pensjonssystemet er usosialt og urettferdig. All inntekt bør gi pensjonsopptjening, sier Svanøe.

Faller utenfor

Dagens regler innebærer at unge under 20 år ikke får opptjening. Det betyr at faglærte ungdommer går glipp av pensjon fra de to første årene av læretiden, selv om de har inntekt og betaler skatt. Det gis heller ikke opptjening av lønn fra sommerjobber.

- Dette er ikke i tråd med pensjonsreformens premisser. Dagens unge risikerer å sitte igjen med godt under halvparten av inntekten i pensjon, sier Svanøe.

Sammen med ungdomsledere i ni andre LO-forbund har han sendt et brev til finanskomiteen på Stortinget. Der slår organisasjonene som samler flere enn 120 000 unge arbeidstakere, fast at dagens pensjonsregler i stor grad rammer vikarer, unge deltidsarbeidende, ansatte i lavtlønnsyrker - og kvinner.

Fem endringer

Stortinget skulle egentlig ha tatt stilling til forslaget fra SV og Ap i høst, men KrFs retningsvalg gjorde at finanskomiteen utsatte saken til over nyttår. Nå setter LO-ungdommene sin lit til at KrF vil trekke spørsmålet inn i regjeringsforhandligene.

- Det ville være naturlig, mener Svanøe.

KrFs nestleder og finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad sier stortingsruppa ennå ikke har konkludert i spørsmålet om pensjon fra første krone.

- Gruppa har heller ikke tatt stilling til hvilke punkter vi skal ta med oss inn i sonderingene og eventuelle forhandlinger med regjeringen, sier Ropstad til Dagbladet.

Representantforslaget fra Ap og SV består enkelt sagt av fem deler:

* Innføre en individuell pensjonskonto

* Pensjonsopptjening fra første krone

* Pensjonsopptjening for lavere stillingsbrøker enn 20 prosent

* Pensjonsopptjening for arbeidstakere under 20 år

* Pensjonsopptjening også for arbeidsforhold under tolv måneder.

Ikke avgjort

Regjeringen har allerede gått inn for opprettelsen av individuelle pensjonskontoer. Flertall blir det også for pensjonsopptjening for arbeidsforhold under tolv måneder.

- Vi er også med på å diskutere forslagene om pensjonsopptjening for dem under 20 år og for stillinger under 20 prosent. Det er kravet om pensjon fra første krone vi protesterer mot, også fordi dette kan føre til at mange vil tjene på å gå av tidlig, sa Høyres Henrik Asheim til Dagbladet tidligere i høst.

Han mener forslaget vil kunne ramme enkelte næringer hardere enn andre, som reiselivsnæringen, men også landbruket - der det er sesongarbeidere og avløsere. Så har da ikke Ap og SV heller klart å få med seg Sp på forslaget foreløpig.

- Vi deler intensjonene om et mer solidarisk pensjonssystem og er enige i at det kan være behov for endringer. Men vi vurdere totalbildet - i tillegg til selve måten dette behandles på. Det er veldig uortodoks å endre pensjonssystemet gjennom et representantforslag på to sider, sier Sps finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik.

Kravet om pensjonsopptjening fra første krone var oppe i lønnsoppgjøret, men LO fikk ikke gjennomslag for en slik endring i ordningen med offentlig tjenestepensjon.