LO-sjefen: - Svikter de unge

Regjeringen viser kortene og avslører at endringene i arbeidsavklaringspenger (AAP) vil spare staten for 2,2 milliarder kroner i 2019. Pengene går til uføretrygd - og skattelette, sier LO.

- SVIK: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen avslører kortene sine i AAP-striden når de sparer inn 2,2 milliarder kroner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
- SVIK: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen mener regjeringen avslører kortene sine i AAP-striden når de sparer inn 2,2 milliarder kroner. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Skal man snakke om de store besparelsene i revidert statsbudsjett kommer reduksjonen i arbeidsavklaringspenger (AAP) høyt på listen. AAP er ment å sikre inntekten til mottakeren i perioden man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme tilbake i arbeid.

Men en regelinnstramming har ført til at flere blir skjøvet over på økonomisk sosialhjelp. Mens AAP finansieres av staten og Siv Jensen, utbetaltes sosialhjelp av kommunene.

I revidert statsbudsjett går det fram at staten sparer 2,2 milliarder kroner på dette i 2019. Samtidig settes det av 1,5 milliarder til økt uføretrygd. 90 millioner kroner sendes til kommunene, som får økt press på sosialhjelp.

Gapet som blir igjen på 600 millioner er penger som tas fra de nederst ved bordet, ifølge LO-sjefen.

- Regjeringen viser nå kortene sine og anerkjenner at dette er konsekvensene. Det er 14.000 færre på AAP gjennomsnittlig sammenliknet med i fjor. Regjeringen svikter de unge. De måker ungdom over på uføretrygd, lenger unna arbeidsmarkedet enn noen gang. Det er konsekvensene, tordner LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen.

- Prioriterer skattekutt

LO-sjefen mener det er avslørende hvordan Siv Jensen (Frp) øker oljepengebruken med ytterligere sju milliarder og gjennomfører skattekutt, samtidig som noen av de svakeste unge får kutt i sine ytelser og kommer enda lenger unna arbeidslivet.

- Hvem er disse ungdommene som rammes?

- Det er mange ulike skjebner, det kan være at de har droppet ut av skolen, at de har vært i trafikkulykker, somatiske sykdommer, psykiske problemer, rus eller andre problemer. De burde få oppfølging, bli kvalifisert for arbeidslivet og fulgt opp på en skikkelig måte. Det viktigste vi burde gjøre er å styrke Nav, i stedet velger regjeringen å gjøre veien inn til arbeidslivet smalere og døra ut i varig utenforskap bredere, sier Gabrielsen.

- Ungdom som går på AAP over lengre tid, burde de ikke heller gå på sosialen og får et insentiv til å komme seg opp om morran og begynne i jobb?

- Jeg tror ingen frivillig ønsker å gå opp AAP. Når man følger opp ungdommene og kvalifiserer dem for arbeidsmarkedet, da kan du stille krav. Vi må stille opp med ressursene for at de skal få et fotfeste i arbeidslivet, sier Gabrielsen.

- Årevis på AAP

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) avviser på det sterkeste at regjeringen «måker» ungdom over på uføretrygd.

- Overhodet ikke. Det er en dårlig løsning å la ungdom med hele arbeidslivet foran seg gå i årevis på AAP uten oppfølging. Med nye regler blir det tettere oppfølging, sier Hauglie.

Omleggingen av AAP er viktig for å hindre at ungdom blir sittende fast i ordningen i stedet for å bli kvalifisert, ifølge arbeids- og sosialministeren.

- Vi endrer ikke kun AAP-reglene, vi har innført en Ungdomsinnsats hvor unge som kommer til Nav får oppfølging innen åtte uker, vi har senket aldersgrensen på kvalifiseringsprogrammet til 18 år, og vi har også satt igang Inkluderingsdugnaden for å få flere i jobb. Det aller viktigste vi gjør for å sørge for et samfunn med små forskjeller, er å videreføre satsingen på kvalifisering, arbeid og aktivitet, sier Hauglie.

SANSEHAGEN: Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre er i sansehagen på Orkerød sykehjem i Moss. Kommunen har rekommunalisert sykehjem, bo- og servicesenter og hjemmetjenestene, noe som koster tre millioner i året. Mesteparten har gått til økt lønn og pensjon til de ansatte. Video: Jørgen Gilbrant Vis mer