ALLIERTE: Hans-Christian Gabrielsen sier det er fortvilende å sammenligne regjeringens politikk med den han tror Ap og Jonas Gahr Støre ville ført. Foto: Lars Eivind Bones / Dagbladet
ALLIERTE: Hans-Christian Gabrielsen sier det er fortvilende å sammenligne regjeringens politikk med den han tror Ap og Jonas Gahr Støre ville ført. Foto: Lars Eivind Bones / DagbladetVis mer

LO-sjefens knallharde oppgjør

Hans-Christian Gabrielsen sier regjeringen svikter det organiserte arbeidslivet og skaper et taperlag i samfunnet.

HELSINKI (Dagbladet): - Det er fortvilende hva slags politikk vi har fått sammenlignet med det vi kunne fått med Arbeiderpartiet, sier LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen.

- Norge ser en skarp høyredreining i arbeidslivspolitikken med denne regjeringsplattformen, sier han og peker på en utskrevet versjon av Solberg-regjeringens politiske ståsted.

Sidemann Jonas Gahr Støre nikker. Sammen er Ap og LO arbeidslivets mektigste allianse. Gabrielsen mener plattformen til den utvidede Solberg-regjeringen svikter arbeidslivet, spesielt de lavtlønte.

- Vi ser trekk i arbeidslivet som vi ikke skal ha i Norge. Ingen skal tape på alle fronter - vi skal ha en politikk som løfter alle arbeidstakere. LO kan ikke akseptere retningen regjeringen legger seg på, sier han.

Gabrielsen lister opp noen punkter hvor han mener regjeringserklæringen er for svak:

  • For få tiltak mot sosial dumping.
  • Svekkelse av støtten til det organiserte arbeidslivet, herunder en frysing av fagforeningsfradraget på 2013-nivå.
  • En skattepolitikk som Gabrielsen mener bidrar til at de rike blir rikere.
  • Privatisering av offentlig velferd.

- Fortsetter denne regjeringen sin kurs, så vil vi få store utfordringer når det gjelder finansiering av velferdsstaten vår. LO ønsker en omfordelende skattepolitikk, ikke at vi bruker oljefondet til å finansiere underskudd i statsbudsjettet som følge av store skatteletter til de rikeste, sier Gabrielsen.

Taperlaget

Under Solberg-regjeringen har den «fattigste» tidelen av det norske samfunnet fått svekket kjøpekraft. Dette gjør at Gabrielsen mener regjeringens politikk lager et A- og B-lag i samfunnet.

- Ja. Økt konkurranseutsetting og privatisering rammer de med lavest lønn hardest. Det er de som ikke har pensjon fra første krone og en tøffere arbeidshverdag, samtidig som regjeringen fortetter å anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet.

- Dette må du si, fordi du som LO-leder må støtte Støre og Ap?

- Nei. Dette sier jeg fordi det stemmer og fordi LO-kongressen har vedtatt et handlingsprogram som jeg forholder meg til.

Gabrielsen skal lede valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Det betyr at han får store muligheter til å sette sitt preg på hvem som sitter i sentrale verv i Ap de neste to åra.

Rødt vil ikke lenger kaller Støre en pamp. Det synes Ap-lederen er ganske uvant. Video: Steinar Solås Suvatne og Lars Eivind Bones / Dagbladet Vis mer

Vinteren er her

Det manglet ikke på svartmaling da Frp vant regjeringsmakt i 2013. «Winter is coming» skrev bekymrede sjeler på sosiale medier, og spådde et iskaldt arbeidsliv. Gabrielsen vedgår at dette ikke har skjedd - arbeidsmiljøloven gjelder fortsatt, og det er ikke blitt så høy bruk av midlertidig arbeidskraft som LO fryktet.

Men han vil ikke gi regjeringen æren for det.

- Mange rødgrønne kommuner har holdt igjen, og det har bidratt til at det ikke har blitt så mange midlertidige ansettelser som man fryktet. I det store er Norge en god plass å jobbe, men det er en kamp vi må kjempe hver dag. Denne regjeringen gjør sitt for å svekke arbeidstakers rettigheter. Da må jeg som LO-sjef rope varsku.

Aldri før har flere nordmenn vært medlem av LO, som nettopp rundet 930 000 organiserte.

- Det er flere deler av arbeidslivet som ikke er så bra som vi kunne ønske oss. Vi behøver mer tilsyn og større konsekvenser for dem som bryter loven. Men regjeringen gjør ikke nok her heller, sier Gabrielsen.

- Og alt hadde vært rosenrødt bare din sidemann, Jonas Gahr Støre, styrte landet?

- Nei, det sier jeg ikke. Men denne regjeringen gjør ikke nok fordi det skorter på vilje til å prioritere disse sakene.

- Vanskelig å se på

Gahr Støre nikker.

- Det er stort sett orden i norsk arbeidsliv, men vi ser utviklingstrekk som er svært urovekkende. Det brukes mer kortids innleie av arbeidskraft på dårlige kontrakter. Det svekker lærlingordningen på kort sikt, og kompetansen i norsk arbeidsliv på lang sikt. Fagbevegelsen kjemper selvsagt imot dette, men det overrasker meg at ikke NHO-bedriftene selv tar mer tak i det. Det er jo urettferdig konkurranse mellom bedriftene.

Han varsler at kampen mot det uorganiserte arbeidslivet blir en viktig sak for Ap inn mot kommunevalget i høst.

- Det er vanskeligere å styre arbeidslivet enn å sitte utenfor å kritisere, Støre?

- Nei, det er veldig vanskelig å sitte utenfor og se på en passiv regjering. De eneste som gjør noe med dette er rødgrønne kommunestyrer. De stanse høyrepolitikk. Lov om generell adgang til midlertidige ansettelse brukes mange steder ikke fordi kommunene ser at det gir dårligere tilbud.