Løft for Dagbladet

Ansvarlig redaktør John Olav Egeland kan glede seg over hyggelige tall for Dagbladet. Opplagstallene viser en positiv utvikling, og økonomisk har avisa et solid oppsving.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Årets første måneder viser en positiv utvikling for AS Avishuset Dagbladet. Tall for 1. tertial viser en resultatforbedring på ca 2 millioner kroner sammenlignet med ifjor.

Opplagstallene viser en gradvis positiv utvikling, men det er først og fremst økte annonseinntekter og en samlet kostnadsreduksjon som bidrar til resultatet.

Generelt viser utviklingen i annonsemarkedet en tendens til utflatning. TV og radio går tilbake, mens ukepresse, internett og avis er vinnerne i årets første kvartal Dagbladet gjør det svært godt med en omsetningsvekst på 13,6% i 1. tertial. Annonseomsetningen i denne perioden økte fra 74,5 mill. kr. til 84,7 mill. kr. Veksten kommer både fra avisen og Magasinet.

Dagbladets opplag går tilbake med 6.800 pr. 1. tertial, men nedgangen har stabilisert seg. Opplagstall hittil i år viser en gradvis positiv utvikling måned for måned; januar 179.000, februar 178.000, mars 187.000 og april 200.000. Det kortsiktige målet er stabilitet og deretter vekst. Målet synes innen rekkevidde og det jobbes nå med flere redaksjonelle prosjekter som ventelig vil bidra i denne retningen.

Som følge av dette kan AS Avishuset Dagbladet glede seg over et driftsresultat på 11,6 millioner for 1. tertial, noe som er 5,5 millioner bedre enn i fjor.

Den negative utviklingen i dot.com-markedet, har medført at DB Medialab har foretatt en nedjustering av aktivitetsnivået og fokusert på kjerneområdet dagbladet.no. Denne satsingen er likevel høyere enn i fjor og annonseomsetningen endte over 20% høyere sammenlignet med fjoråret. Som følge av ekstraordinære kostnader knyttet til omstillingsprosjektet, ble driftsresultatet likevel 5,6 millioner svakere enn i fjor og endte på 11 millioner i minus.

Etter betydelige omstillinger, kan også Dagbladet Trykk vise til et vesentlig bedre driftsresultat, - 0,7 millioner, en forbedring på 8,8 millioner bedre enn tilsvarende periode i fjor.

Totalt kan A/S Avishuset Dagbladet vise til et driftsresultat på 5,5 millioner, 8,9 millioner bedre enn i fjor. Resultat før skatt er 2,2 mill. kr., 2 mill. bedre enn tilsvarende i 2000.