Løfte for kulturen

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

De rød-grønne opposisjonspartiene har lagt fram en alternativ kulturmelding, med 15 relativt konkrete punkter det skal satses på om de får regjeringsmakt. Programmet forplikter de tre partiene til å bruke 200 millioner kroner mer på kulturformål enn den sittende regjering. Målet er at en prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur.

Programmet føyer seg pent inn i den tradisjonen Arbeiderpartiet la grunnlag for allerede i 1970-åra da den første kulturmeldingen ble lagt fram. Den gangen ble kulturpolitikken sett i det nasjonsbyggingsperspektivet som var politikkens overordnede mål. Dette ble seinere fulgt opp av regjeringer av varierende politisk farge. Til langt inn i 1980-åra var hovedmålet med kulturpolitikken å knytte landet og sosiale grupper sammen i et nettverk, som dels tok utgangspunkt i elitekulturen i det nasjonale sentrum, dels fremmet lokal kultur og gjorde den tilgjengelig for deltakere og publikum langt ut over det lokale. I dag er dette den selvfølgelige basis for den kulturpolitikken som føres. Resultatene kan ikke minst avleses nå om sommeren da Festival-Norge eksploderer.

Men med de nye politiske vinder som har preget vårt land det siste tiåret, står også kulturpolitikken overfor nye utfordringer. Samfunnet vårt tar preg av så vel den internasjonale pop- og finkulturen som de kulturuttrykk som innvandringen medfører. Dette må gis svar i kulturpolitikken. Manifestet fra de rød-grønne peker på dette. Innvandrerkulturen skal inn i utdanningsinstitusjonene, i mediene - i både etablerte og nye kulturinstitusjoner. Samtidig er det stadig behov for å styrke det lokale identitetsskapende kulturarbeidet.

De rød-grønne fortjener ros for at de gir kulturpolitikken en framskutt plass i møtet med velgerne. Men når de signaliserer omkamp om bokavtalen, melder vi pass. På det området er det viktigere med ro en stund enn nye forhandlinger. Statssekretær Yngve Slettholm i Kulturdepartementet mener programmet sprenger åpne dører. Det samme ble sagt om kulturmeldingen. Men kulturløftet fra de rød-grønne lover i hvert fall penger, også ut over det som må gå til de store institusjonsbyggene. Skulle de få makt etter valget, blir det anledning til å måle resultatene i forhold til løftene.