- Løftebrudd fra regjeringen

- Dette er et løftebrudd fra sentrumsregjeringen. Også Valgerd Svarstad Haugland, som sa så mye fint på Voksenåsen om hvor viktige de frivillige ungdomsorganisasjonene er...

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Slik kommenterer Trine Skei Grande kuttene til barne- og ungdomsarbeid i Barne- og familiedepartementets budsjett. Hun er generalsekretær i Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner.

Valgerd Svarstad Haugland har kuttet tilskuddet til disse organisasjonene med to millioner kroner i forhold til Jagland-regjeringens forslag.
Etter først å ha foreslått en budsjettøkning på 35 millioner kroner, har familieministeren kuttet til sammen 15 millioner kroner spredt på forskjellige poster som bl.a. forebyggende arbeid blant ungdom, kompetanseutvikling i barnehagene, adopsjonsstøtte, samlivstiltak, driftsbudsjettet og altså tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene. Ikke store summer, men med desto større signaleffekt og symbolverdi.

- Med sårt hjerte

Statsråden har denne kommentaren:

- Det var med sårt hjerte jeg måtte gjøre disse kuttene, men jeg var nødt til å bidra med utgiftsreduksjoner for at vi rikfolk skal få skattelette, sier hun med en viss selvironi. Hun regner med, og er forberedt på, å få mye kritikk.
Men hun legger til at flere av postene som gjelder tiltak for barn og ungdom, tross alt har fått en viss økning i forhold til i fjor, og noen til og med litt mer enn hva Jagland-regjeringen foreslo.

Det mest iøynefallende kuttet er gjort på et prosjekt forgjengeren Sylvia Brustad har igangsatt i form av lokale aktiviteter mot rus, vold og narkotika. En bevilgning på ni millioner er skåret ned til fire, som ikke gir stort spillerom. Men dette kuttet tar ikke Trine Skei Grande i LNU så tungt. Hun mener dette uansett var beskjedne midler, som i tillegg ville gitt liten virkning på grunn av en omstendelig og byråkratisk saksbehandling.

Reagerer sterkt

- Mitt råd er derfor at departementet bruker de resterende fire millionene til å tenke ut et nytt og bedre prosjekt, hvor organisasjonene og ungdommen er tatt med på råd, sier hun.

Derimot reagerer hun sterkt på kuttet i tilskuddet til de frivillige organisasjonene:

- Vi hadde visse forventninger til den nye regjeringen, ikke minst etter Valgerd Svarstad Hauglands fine, og hittil eneste, tale om ungdomspolitikk på Voksenåsen nylig. Der sa hun bl.a. at den nye regjeringen ønsker å stimulere det frivillige barne- og ungdomsarbeidet med en god og trygg økonomi. Derfor hadde vi ventet et taktskifte.

I stedet fikk vi et kutt og et lavere beløp enn det Jagland-regjeringen foreslo. Jeg opplever det som løftebrudd, sier generalsekretær Toril Schei Grande i LNU.