Løfter om barnehager

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Opposisjonspartiene la i går fram barnehageforliket som innebærer maksimalpris på foreldrebetalingen og storstilt utbygging av barnehageplasser de nærmeste åra. De fire partiene som står bak forliket, Ap, Frp, SV og Sp, sier også at de forplikter seg til å bidra til at dette kan gjennomføres. Skulle regjeringspartiene, som ikke var med på forliket, unnlate å legge forholdene til rette i sin budsjettpolitikk, kan det innebære regjeringskrise.
  • Forliket innebærer at alle som ønsker det skal få barnehageplass for sine barn i 2005. Forlikspartiene tar sikte på å innføre en lovfestet rett til dette, men vil ikke datofeste en slik rettighet før såkalt «full dekning» er sikret. Det skal skje ved at kommuner og private vil få økt driftstilskudd. Dessuten skal stimuleringstilskuddet som ble fjernet for noen år siden gjeninnføres. Dette skal tilføres barnehagene i form av et offentlig tilskudd, som utgjør 80 prosent av driftskostnadene. Foreldrebetalingen skal trappes ned, slik at den blir maksimalt 2500 kroner per barn fra og med 1. august 2003 og 1500 kroner fra samme dato i 2004, riktignok angitt i 2002-priser. Dersom kostnadene viser seg å bli vesentlig større enn det den inngåtte avtalen bygger på, vil partiene sammen gjøre de nødvendige endringer av avtalen.
  • For mange småbarnsfamilier kan forliket bety en stor lettelse, både praktisk og økonomisk. Men det forutsetter at planene gjennomføres i tråd med avtalen. Og avtalen er, for å si det mildt, svært ambisiøs. Den vil fra år 2005 koste 5,5 milliarder kroner årlig og forutsetter en storstilt utbygging av barnehageplasser de nærmeste tre åra. Det er betenkelig at opposisjonspartiene tvinger regjeringen til å gjennomføre en så kostbar reform uten å overskue hva motposten blir på andre sektorer. Men slik de nå har stilt seg, er de tvunget til å gjennomføre avtalen, koste hva den koste vil. Løper forlikspartiene fra avtalen, eller fraviker den vesentlig, mister de all troverdighet. Det vil de også gjøre om regningen blir for høy på andre områder. Det vil velgerne vite å gi uttrykk for i 2005.