Lojalitet til pasientene

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Seksjonsoverlege Arne B. Rosseland ved Sentralsykehuset i Akershus har vært innkalt på teppet hos sykehusdirektør Yngve Haugstvedt og sjeflege Jørgen Jonsbu etter at Rosseland sammen med en kollega lot seg intervjue i Dagbladet om de uforsvarlige forholdene ved SiA, et av Norges største sykehus. Sykehusledelsen ba Rosseland om å vurdere sin stilling. Han ble bl.a. kritisert for ikke å gi en riktig versjon av historien der en Drøbak-mann døde i en ambulanse på vei mellom tre sykehus.
  • Slik handler en sykehusledelse som bak skrivebordets dokumenthauger viser større lojalitet med sykehusets eier, enn med pasientene som sokner til det sykehuset de har påtatt seg å lede. Situasjonen ved SiA er så kritisk at sykehusets ledelse burde ha mer enn nok å gjøre med å skaffe sykehuset ressurser og finne løsninger på problemene.
  • Mannen som døde av en blødning fra hovedpulsåren en natt i september, hadde vært pasient ved Sentralsykehuset i Akershus to dager tidligere. Det er SiA som driver Akutt Medisinsk Kommando-sentral, som fikk henvendelsen om mannens akutte forverring og hadde ansvaret for å kommunisere med aktuelle sykehus i Oslo-området. Og det er SiA som har ansvaret for ambulansetjenesten som transporterte den dødssyke mannen. Det er fortsatt uklart om sykehuset, noen av dets ansatte eller andre involverte kan klandres for det som skjedde. Men det er relevant å reise kritiske spørsmål rundt SiAs rolle i den tragiske hendelsen.
  • Akershus fylkes største sykehus er i ferd med å bryte sammen. At pasienter som står foran store, alvorlige kreftoperasjoner får operasjonen avlyst i siste øyeblikk - flere ganger - er hverdagen her. Det skal ikke mye menneskelig innsikt til for å skjønne hvilken enorm belastning det er for pasientene og deres pårørende. Gang på gang har de ansatte gått tjenestevei med sin bekymring. Gang på gang har Fylkeslegen i Akershus og Statens helsetilsyn påpekt misforholdet mellom oppgavene sykehuset har, og ressursene det disponerer over. Lite er skjedd. Det er helt rett av leger og sykepleiere å rope et offentlig varsku. Gjorde de ikke det, sviktet de pasientene og dermed samfunnet.