Lokale regler

Innføring av rushavgift er opp til de lokale myndigheter, men er tenkt innført i alle storbyer.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Avgiften er tenkt innført i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim.
  • Som hovedregel skal rushavgiften erstatte og ikke komme i tillegg til bompengeavgift.
  • Avgiften skal betales av bilister som kjører ut og inn av byene. Høyest blir avgiften mellom klokka sju og ni om morgenen og mellom tre og fem om ettermiddagen.
  • Innføring av avgiften er opp til lokale myndigheter. Pålegg om rushavgift vil bare kunne skje i helt spesielle tilfeller.
  • Inntektene skal gå til utbygging av bedre veier og bedre kollektivtilbud.
  • Undersøkelser Transportøkonomisk institutt har gjort, viser at dersom avgiften skal ha noen virkning, må det koste minst 50 kroner å kjøre i rushtrafikken.