Lønn og solidaritet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Kommunenes Sentralforbund (KS) vil fri seg fra de offentlige lønnsregulativene og la tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i større grad være bestemmende for lønnsutviklingen i kommunene. Dette blir hilst velkommen av Akademikerne, som organiserer langtidsutdannede med høy kompetanse og markedsverdi, men møter motstand fra LO, som organiserer store, lavtlønte grupper i kommunesektoren.
  • Umiddelbart kan forslaget virke hensiktsmessig. Det er ikke gitt at lærere, sykepleiere, hjelpepleiere og renholdere må og skal tjene det samme i alle kommuner. Og det er heller ikke gitt at ei lønn som oppfattes som anstendig i én kommune er tilstrekkelig i en annen. Langt på vei har også arbeidstakerorganisasjonene åpnet for at større deler av lønnsforhandlingene, også i offentlig sektor, må skje lokalt. Men det er forskjell på å barbere seg og å skjære av seg haka.
  • Vi må ikke glemme at sentral lønnsdannelse har vært en viktig forutsetning for den økonomiske snuoperasjonen myndighetene og arbeidslivets parter ble enige om under den økonomiske krisa på begynnelsen av nittitallet. Det ville vært vanskeligere å holde lønnsvekst, priser og renter under kontroll dersom markedskreftene hadde fått fritt spillerom også på arbeidsmarkedet. Det ville også vært vanskeligere å få gjennomslag for sosiale reformer som alternativ til lønnsvekst. Både norsk næringsliv og de store lønnstakergruppene har nytt godt av et system som har sikret en viss styring og dermed gjort det mulig å nå overordnede, samfunnsmessige mål.
  • En deregulering av arbeidsmarkedet vil øke lønnsforskjellene mellom grupper og distrikter, og dermed også svekke den samfunnsmessige solidariteten. Det er ingen tjent med, heller ikke de gruppene som øyner en kortsiktig gevinst ved å slippe markedskreftene løs også på dette feltet. Det må derfor være mulig å beholde det beste ved dagens lønnssystem og samtidig åpne for fleksible løsninger der kampen om arbeidskraften krever det.