Lønna ut av LOs jerngrep

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Holden-utvalget som ble nedsatt av Bondevik-regjeringen for å utrede en strategi for sysselsetting og verdiskaping, la i går fram sin innstilling. Utvalget peker på flere uheldige sider ved dagens system for lønnsdannelse, men er svært generell i sine anbefalinger. Rapporten blir nok først og fremst lektyre for langtidsplanleggere i Finansdepartementet - ikke for folk flest.
  • Men som alle slike dokumenter legger innstillingen viktige premisser for seinere utforming av politikk. Særlig når de anbefalingene som er gitt, støttes av et enstemmig utvalg, med representanter fra alle de sentrale partene i det inntektspolitiske universet. Utvalgets sammensetning er nemlig like interessant som dets tilrådinger. Mens AF og YS var utestengt fra sysselsettingskommisjonen som Per Kleppe ledet på begynnelsen av nittitallet og som fødte solidaritetsalternativet, har de vært sterkt til stede denne gangen. Det har også nykomlingen Akademikerne, NHOs konkurrent på arbeidsgiversiden, HSH, ved siden av LO, NHO, regjeringen og kommunesektoren.
  • Utvalget gir AF rett i at utdanningsgruppene i offentlig sektor har vært taperne under dagens regime. Organisasjonen som har kjempet seg til døde, kan trygt meisle inn «Hva sa vi» på sin gravstein. Mer interessant er likevel Holden-utvalgets påpekning av at «frontfaget», den organisasjonen som forhandler først, LO eller Fellesforbundet, bare skal legge rammene for oppgjøret, ikke spikre profilen. Frontfaget skal heller ikke gjennom å være først ved forhandlingsbordet bestemme innholdet og rekkevidden av sosiale reformer. Det kan bety at LO får mindre styring med hva de andre organisasjonene oppnår, og at disse ikke er prisgitt en blåkopi av oppgjøret.
  • Skal man unngå at det hele løper løpsk og sprenger alle ansvarlige rammer, kreves sterkere koordinering. I vanlig språkbruk betyr det at flere må snakke sammen foran og under lønnsoppgjørene enn det som har vært tilfelle i forrige århundre. Til gjengjeld har LO fått de andre organisasjonenes stempel på medvirkning til en ansvarlig lønnspolitikk.