Lønnsadel blir utbryter-konger

«Akademikerne», som bryter ut av Akademikernes Fellesorganisasjon, vil være med og kjempe om lønnsmidlene allerede ved lønnsoppgjøret til våren. Organisasjonens ledelse og sekretariat flytter trolig inn i Den norske Lægeforenings lokaler.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Einar Madsen fra Norske Sivilingeniørers Forening blir trolig ny leder, men har ikke villet bekrefte dette.

Nyheten om at sivilingeniører, siviløkonomer, tannleger, jurister og arkitekter akter å forlate AF, slo ned som en bombe i AF-ledelsen. AF-leder Magne Songvoll fikk først beskjed om planene under et besøk i Brussel fredag, og var raskt ute med å fordømme utbryterorganisasjonene for illojal opptreden i går.

Planlagt i sommer

Representanter for utbryterne, som representerer høytlønte medlemsgrupper, har siden i sommer vært i forhandlinger med Legeforeningen om dannelsen av en ny hovedorganisasjon. Legeforeningen meldte seg ut av AF i fjor etter å ha gjennomført tidenes lønnsoppgjør innenfor AF. Magne Songvoll antar at det er legenes lønnssuksess som lokker de andre gruppene over.

- Taper 7,5 mill.

Sammen med Legeforeningen tapper den rendyrkede nye akademikerforeningen «gamle AF» for anslagsvis 75000 medlemmer. Det innebærer ifølge Songvoll en svikt i AFs kontingentinntekter på 7,5 millioner kroner. Ikke nok med det. Foreningen med superakademikere vil også rappe navnet. «AF blir bare sittende igjen med F-en», sier en kilde til Dagbladet

Splittelsen innebærer en todeling av utdanningsgruppene. Statusyrkene samler seg i den nye, mens lærere, sykepleiere og ingeniører blir dominerende i gamle AF.
Karakteristisk for «superakademikerne» er at de er organisert i mindre foreninger, har relativt større markedsverdi enn høyskolegruppene og også stor forhandlingsstyrke. Da legene flyktet fra de offentlig sykehus, ble de hentet tilbake med betydelige lønnspåslag. De gjenværende foreningene i AF, lærere og sykepleiere, er store, tunge grupper. Det koster for mye for stat og kommune å gi disse lønnstillegg som monner.

Blir ekskludert?

Det har i lang tid vært misnøye og frustrasjon innad i AF. Hovedorganisasjonen har ifølge utbryterne mange og uensartede medlemsgrupper. De nye «Akademikerne» ønsker en mindre, mer slagkraftig enhet.

AF holder i dag ekstraordinært styremøte for å drøfte situasjonen. Songvoll regner det som sannsynlig at spørsmål om eksklusjon av utbryterorganisasjonene kommer opp. Men det vil bli kostbart, siden det vil medføre øyeblikkelig kontingentbortfall. Ifølge vedtektene vil organisasjonene ha plikt til å betale kontingent for sine medlemmer helt til 1. juli neste år. Uansett utfall av kontingentspørsmålet akter nyskapningen å starte arbeidet snarest mulig.