Lønnsbomben

Hydros toppsjef Egil Myklebust har fått et lønnstillegg på formidable 563000 kroner for fjoråret. I tillegg er han sikret en gunstig bonusavtale, samt en fallskjerm på om lag åtte millioner kroner dersom han må slutte i jobben.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Den mektige generaldirektøren i Hydro sikret seg dermed lønn og godtgjørelser for mer enn 2,8 millioner kroner i fjor. Året før var summen snaue 2,3 millioner kroner.

Økningen er med andre ord på 25 prosent.

I årene framover kan Myklebust i tillegg komme til å tjene store penger på en svært lukrativ bonusavtale. Og skulle det hele gå galt, tar en gyllen fallskjerm av for fallet.

Den kraftige lønnsøkningen blir med dette kjent på verst mulige tidspunkt. Over påske starter meklingene i vårens vanskelige lønnsoppgjør.

Provokasjon

Hydrosjefens lønnshopp vil trolig provosere de ansattes organisasjoner kraftig. Det blir en nærmest umulig oppgave å mane til moderasjon blant arbeidstakerne, når toppsjefen for Norges største børsnoterte selskap øker lønna tilsvarende et par industriarbeiderlønninger.

I tillegg til lønnsøkningen er Egil Myklebust sikret gjennom en svært gunstig fallskjerm dersom han blir bedt om å slutte i jobben.

Tre års etterlønn, inkludert rett til pensjonsopptjening i perioden, gir bare på lønnssiden om lag åtte millioner kroner, dersom han slutter nå. På toppen kommer nåverdien av pensjonsavtalen. Også orklasjef Jens P. Heyerdahl og konsernsjef i Statoil, Harald Norvik, har liknende avtaler.

Gyllen bonusavtale

Styret i Hydro har også vedtatt å premiere generaldirektøren i takt med de resultatene han oppnår. Denne bonusavtalen kan gjøre Myklebust til en meget holden mann dersom konsernet han leder lykkes i konkurransen. Avtalen innebærer at lønna til Myklebust øker med ti prosent av grunnlønn dersom Hydros avkastning på den bundne kapitalen er tolv prosent, regnet ut fra gjennomsnittet de to siste årene. Deretter stiger bonusen lineært.

På godt norsk betyr det at for eksempel en avkastning på 15 prosent i konsernet gir Myklebust en bonus som tilsvarer 20 prosents lønnsøkning, eller vel en halv million kroner etter dagens satser. I tillegg kommer de ordinære lønnstilleggene!

Dersom avkastningen er lavere enn tolv prosent, blir det imidlertid ingen bonus. De to siste årene har avkastningen vært på henholdsvis 13,3 og 14,3 prosent.

Det har ikke lyktes Dagbladet å få kontakt med Egil Myklebust.

FEIT LOMMEBOK: Generaldirektør i Hydro Egil Myklebust kan glede seg over 25 prosent lønnsøkning i fjor.