Lønnstillegg for kvinner

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det lyder besnærende med et eget kvinnetillegg ved lønnsoppgjøret for å redusere avstanden i lønn mellom menn og kvinner. LO-leder Gerd-Liv Valla sysler med slike planer foran vårens hovedoppgjør. Men det er dessverre lettere sagt enn gjort til tross for at statistikken viser at kvinner i gjennomsnitt har 15 prosent lavere lønn enn menn. Det er den faktiske forskjellen. Bak denne urettferdigheten skjuler seg en rekke faktorer som gjerne forklares med andre forhold enn kjønn.

Når vi sammenligner kvinners og menns lønn i samme yrke, samme bransje, med samme ansiennitet og på samme nivå, blir forskjellene mindre. Men fortsatt eksisterer de. Og de forklares gjerne med at kvinner av ulike årsaker er mer beskjedne selgere av seg selv enn menn. De krever ikke det samme som menn ved tilsetting, og forskjellen følger dem gjennom yrkeslivet. Hovedforklaringen på at kvinner i gjennomsnitt tjener 85 prosent av menn, er ulikt valg av yrke og karrieremønster. Det har kulturelle og historiske årsaker. I et likestilt, moderne samfunn virker det uansett absurd at det skal være slik. Hvorfor blir ansatte i pleie- og omsorgsyrkene betalt så mye dårligere enn ingeniører, som jo for det meste er menn? Hvorfor skal de som flytter penger være så mye bedre betalt enn førskolelærere? Og hvorfor skal ledere og mellomledere i det private næringsliv øke avstanden år for år til vår kvinnedominerte lærerstand?

LOs forsøk på å jevne ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har hittil gått ut på å kreve høyere lønnstillegg til lavlønnsgrupper. For der befinner det seg flest kvinner. Når disse får mer enn andre, får også et større antall kvinner enn menn et løft. Ved samtidig å kreve lønnsøkning i kroner og ikke i prosent, motvirker man at de reelle forskjellene øker. Hvis arbeidsgiverne i offentlig sektor, som i realiteten er Vallas rød-grønne statsrådskamerater, så kunne oppjustere lønningene i kvinnedominerte grupper noe i forhold til mannsdominerte grupper, ville det også rette opp gamle skjevheter. Men et særskilt kvinnetillegg vil vi gjerne se før vi tror det.