Løper i gang ny EU-debatt

Nestleder Odd Anders With i KrF slipper EU-bomben: Norge må etter 2001 - i løpet av neste stortingsperiode - vurdere medlemskap i EU.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Folkeavstemningen i 1994, med det knappe nei-flertallet, kan ikke ha evigvarende virkning når Europa forandrer seg så fort som i dag, sier Odd Anders With.

Utspillet hans kan være startskuddet for en ny EU-strid i Norge. Selv har With alltid vært ja-mann, men det oppsiktsvekkende med utspillet er at han som nestleder i nei-regjeringens største parti tar til orde for en ny runde i den opprivende EU-debatten. I realiteten opphever nestlederen i KrF fredningen av folkets nei, og løper i gang en ny EU-krangel.

Medlemskap

Odd Anders With understreker at han ikke vil stresse selve medlemskapsspørsmålet nå og ikke ønsker noen avklaring i inneværende stortingsperiode, som utløper i 2001.

- Medlemskapsdebatten har ikke hast, men europadebatten haster, sier With, og legger ikke skjul på at det er umulig å bare diskutere Europa uten samtidig å berøre Norges forhold til EU.

- Jeg er sikker på at alle partiene må håndtere medlemskapsspørsmålet i løpet av neste stortingsperiode, sier nestlederen i KrF.

Dermed går han på tvers av den offisielle holdningen i nei-regjeringen og nei-partiene, som har vært at folkets nei skal aksepteres i lang tid framover.

Norge på gangen

- Vi kan ikke melde oss ut av diskusjonen om Europa selv om vi ikke er EU-medlemmer, sier With og lister opp hva det politiske Norge bør begynne å diskutere snarest, momenter som til forveksling likner på klare ja-argumenter.

  • I hvor stor grad har Norge beholdt sjølråderetten?

  • På hvilke områder har EU forandret seg når det gjelder overnasjonale løsninger siden 1994, f.eks. i miljøpolitikken?

  • Hvilken posisjon skal Norge innta når EU blir den mest interessante store partneren i NATO?

  • Skal vi sitte på gangen når EU utvides, og vi får vår historisk største mulighet for fredsbygging i Stor-Europa?

  • Er vi fornøyd med verdiene vi verdsetter så høyt i Norge; at vi ikke ønsker å bringe dem til torgs i et stort fellesskap og bygge allianser innenfor de samme verdiområdene - slik praktisk talt alle andre kristendemokratiske partier gjør?

  • Hvor viktig er det for oss å slippe de bindinger og forpliktelser et fellesskap vil pålegge oss?

Sidrumpa politikere

Odd Anders With tråkker rett ut i et politisk minefelt med sitt EU-utspill, men han aksepterer ikke at folkeavstemningen fra 1994 skal være evigvarende og i alle fall ikke fungere som et lokk over debatten. Det er trolig at deler av nei-siden nå vil føle at With dolker dem i ryggen. De hadde neppe trodd at en av nei-regjeringens egne skulle be om EU-omkamp.

- Alle partier har vært for sidrumpa etter 1994. Nei-siden er redd for debatten fordi de frykter et annet resultat ved en ny folkeavstemning. Ja-siden frykter at debatten kommer for tidlig, og at nei-siden er for sterk, sier nestlederen i KrF, som tidligere var statssekretær for Valgerd Svarstad Haugland.