Lørdag, 31. juli.

En gruppe reservesoldater sultestreiker. De sultestreiker i fengsel og andre steder der de er helt hjelpeløse i sine forsøk på å få verdens oppmerksomhet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Reservesoldatene ble hjelpeløse den dagen de leverte inn sine våpen. Nå sultestreiker de på gata. Hæren skylder dem en milliard dinarer, dvs. omtrent halvparten av verdien av årets hvetehøst. Men istedenfor lønn for krigstjeneste får de utmerkelser. Generalene får noe mer håndgripelig. De streiker ikke, men snakker om at de har reddet Kosovo og landet.

Etter flere års konflikt og et år med krig mellom UCK og politistyrkene fantes under 200000 albanske flyktninger. NATO betraktet dette som en humanitær katastrofe og begynte bombingen. Noe over en måned etter at Nato har gått inn i Kosovo, er antallet ikke-albanske flyktninger nesten 180000, langt over halvparten av den ikke-albanske befolkningen. De får praktisk talt ingen hjelp, men UNHCR vil ikke kalle det for humanitær katastrofe.

I mellomtida har Albright og Blair vært i Kosovo og talt varmt om at Kosovo er til for alle. I Sarajevo har man brukt store penger og ord på å snakke om stabilitetspakten. Regjeringen her lover gull og grønne skoger.

De serbiske flyktningene fra Kroatia og Bosnia er glemt nå. De muslimske også. Når alle utgifter til lønninger, leie, transport o.s.v. blir trukket fra, får flyktningene knapt 15% av hjelpen som sendes dem. Resten er vakre solidaritetsord.

Tida er kommet for store ord og små gjerninger.

Det fortelles om hemmelig rettergang mot desertører uten at den tiltalte engang vet at han er tiltalt. En gang i tida hadde vi hemmelige lysingsblad: Man ble straffet både om man forsøkte å få vite hva som sto i dem og om man syndet mot det som sto i dem.

Forleden dag møtte jeg en kollega. Han har nesten ingen tenner igjen og klarer knapt å undervise. Men tannbru koster to ganger mer enn hans månedslønn. Private sikkerhetsvakter på teknisk fakultet, som fungerer som livvakt for dekanen, koster per år omtrent to månedslønninger for samtlige ansatte. Regningen betales av utdannelses- og forskningsdepartementet.

I det siste har det kommet flere spørsmål fra utlandet om hva vi i de alternative utdanningsinstitusjonene har gjort i løpet av de siste månedene. At vi forsøkte å holde undervisning i gang på tross av bombene og krigsforordningene og forberede oss til tida etter krigen, er visstnok ikke noe tilfredsstillende svar.

Nå er det igjen gått mote i å angripe feministene. De tilhører det faste forråd av syndebukker.

Kriminaliteten øker. Særlig vinningsforbrytelser og uløste drap. På 11 år var det ikke et eneste drap som ikke ble løst. Men så ble politiet forandret til sosialistenes partimilits, og nå er et løst drap unntak hvis det begås av profesjonelle. Kriminelle er ofte yngre enn 14 år. Justisministeren vil øke straffene. Presset for å få lojale dommere har også ført til at kvaliteten på dommerne synker merkbart. To millioner ikke- løste saker ligger i domstolene og venter.

Universitetet skal ta inn omtrent 50% flere studenter enn normalt. Og minske antall ansatte for å spare penger. Studentene skal ha minst 24 timer undervisning i uka, og lærere 20 timer. Mange fluer i ett smekk. Universitetet skal endelig elimineres som urofaktor.Ljubisa Rajic