SAUDI-ARABIA-ØKONOMI: LOs sjeføkonom Stein Reegård frykter at todelingeen i norsk industri skal føre til økte lønnsforskjeller - som på sikt vil sakpe en økonomi lik Saudi-Arabia. Foto: AFP PHOTO/MARWAN NAAMANI
SAUDI-ARABIA-ØKONOMI: LOs sjeføkonom Stein Reegård frykter at todelingeen i norsk industri skal føre til økte lønnsforskjeller - som på sikt vil sakpe en økonomi lik Saudi-Arabia. Foto: AFP PHOTO/MARWAN NAAMANIVis mer

LOs sjeføkonom frykter at Norge skal bli som Saudi-Arabia

Med herskap og tjenere i arbeidslivet.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dag la analyselskapet Pöyry fram konjunkturrapporten «Norsk økonomi», som blant tar for seg todelingen i norsk industri.

Rapporten beskriver hvordan stor aktivitet i Nordsjøen, der særlig leverandørindustrien tjener gode penger, bidrar til fortsatt sterk  lønnsvekst. Samtidig sliter eksportindustrien, som følge av en sterk krone, høyt kostnadsnivå og skrale kår internasjonalt.

Denne todelingen gjør det vanskelig å få oppslutning om den lønnsmoderasjonen som særlig eksportindustrien etterlyser, påpeker Pöyry.

Det kan skape trøbbel, mener analyseselskapet: 

«Det man står i fare for å oppleve er at samholdet på enten arbeidstaker- og/eller arbeidsgiversiden bryter opp. Lønnsveksten blir i så fall vesentlig høyere enn i våre prognoser», skriver Pöyry i rapporten.       

Frykter saudiarabisk økonomi LO er langt på vei enig med analyseselskapet. Stein Reegård, som er LOs sjeføkonom, sier til Dagbladet at todeling på kort sikt allerede har slått ut i noe så sjeldent som et forhandlingsbrudd i et mellomoppgjør: Etter bruddet i forhandlingene mellom LO og NHO torsdag i forrige uke, ble det nemlig klart at årets lønnsoppgjør går til mekling. Det skal skje etter påske.

Det er første gang på 10 år LO og NHO må be riksmekleren om hjelp i et mellomoppgjør, der man egentlig bare skal forhandle om å justere lønningene i takt med prisstigningen og den økonomiske utviklingen.
 
- Årets oppgjør er en illustrasjon på problemstillingen, hvor denne todelingen ligger bak, sier Reegård til Dagbladet.  

Under årets lønnsforhandlinger har NHO stått beinhardt på at det store flertallet skal få null kroner i generelt tillegg.

- Hvis man vil beholde det samarbeidet om lønnsdannelsen vi har i dag, og som er en stor fordel for bedriftene, er det viktig at det også blir gitt sentrale lønnstillegg. Med null i tillegg faller grunnlaget for dagens nasjonale forhandlinger bort, noe som åpner for høye lokale tillegg og dermed større økonomiske forskjeller. Da får man en spredning i lønnsveksten, fortsetter Reegård.
 
Varsler mer til lederne Også ifølge analyseselskapet Pöyry holder det ikke å mane til moderasjon i lønnsoppgjørene; pengen fra Nordsjøen vil uansett finne veien inn i økonomien. Skjer det utenom de sentrale forhandlingene, vil det kunne føre til økonomiske forskjeller, advarer de.  

«Sterk vekst i økonomien kombinert med moderate tarifftillegg, innebærer enten sterk kapitalinntektsvekst eller at grupper utenfor tariffoppgjøret får en langt høyere lønnsvekst enn de med i hovedsak sentrale lønnstillegg. Også lederlønningene vil da kunne vokse mye», heter det i den ferske rapporten.
 
- Noen vil uansett nyte godt av den økonomiske veksten. Hvis man er bekymret for kostnadsnivået til norsk industri, må man regulere etterspørselen i økonomien framfor å rette pekefingeren mot partene i arbeidslivet, som jo skal forhandle om den inntektsveksten som faktisk er der. Man må man regulere selve inntektsveksten, ikke forrykke inntektsfordelingen, sier Roger Bjørnstad, sjeføkonom i Pöyry,  til Dagbladet.  
  - Kan få herskap og tjenere  På lang sikt frykter LO-sjeføkonomien at todelingen i industrien vil skape en Saudi-Arabia-økonomi, med en lønnsadel tilknyttet en voksende petroleumsindustri og et fattigere tjenerskap som holdes utenfor oljefesten:

- I gamle dager snakket man om en Kuwait-økonomi, der man fryktet inflasjon som følge av statlig oljepengebruk. Nå er faren mer den at vi har en selvgående oljeøkonomi, som kan skape store økonomiske forskjeller, sier Reegård.

- En kan si at problemet blir mer påtrengende som følge av to mekanismer: Størrelsen på oljeøkonomien og innvandringen. Jo større oljeøkonomien blir, jo større blir lønnsveksten for den delen av arbeidslivet som er tilknyttet denne. Samtidig bidrar sterk innvandring til å dra ned lønnsveksten i serviceyrkene som står utenfor.

Han fortsetter:

- Dersom dette skjer, vil det være et grunnleggende brudd med den norske modellen. Det vil gir større urettferdighet, og det vil skade økonomien. Jevn lønnsfordeling er nemlig effektivitetsfremmende. Da unngår man at større grupper går i lavproduktive jobber, som vi kjenner fra USA: Folk som putter matvarer i pose på supermarkeder for eksempel.
  
Også Pröyry advarer om todelingen:

«Videre utgjør den sterke innvandringen en utfordring. Norsk arbeidsliv utvikler seg i en todelt retning der lønns, tariff- og arbeidsvilkårene blant mange ufaglærte og i lavt betalte tjenestesektorer er under press, og der de høyt utdannete og arbeidstakerne i mer beskyttede bransjer opplever økt etterspørsel og trygghet. Det kan virke splittende på den norske samarbeidstradisjonen og legge press på den norske velferdsmodellen», heter det i den ferske rapporten.    

Dagbladet har ikke lykkes å få kommentar fra NHO. 

HERSKAP OG TJENERE: LOs sjeføkonom Stein Reegård mener todelingen i industrien åpner for en utvikling som vil øke de økonomiske forskjellene i Norge. Foto: Knut Falch / SCANPIX
HERSKAP OG TJENERE: LOs sjeføkonom Stein Reegård mener todelingen i industrien åpner for en utvikling som vil øke de økonomiske forskjellene i Norge. Foto: Knut Falch / SCANPIX Vis mer