Løsning til venstre

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • To dagers trontaledebatt i Stortinget har ikke gitt noen avklaring om statsbudsjettets skjebne i høst. Snarere virker situasjonen enda mer fastlåst. Riktignok snakker både regjeringen og opposisjonspartiene om behovet for samarbeid i en vanskelig og urolig tid. Men skal det bli en løsning, må noen vise vilje til kompromisser og innrømmelser. Det har vi sett lite til.
  • Tilsynelatende slo statsminister Bondevik døra igjen for et budsjettforlik med Arbeiderpartiet, da han sa at kontantstøtten bare kan endres i forståelse med de partiene som har inngått avtalen. Høyre og Fremskrittspartiet nekter å røre ved avtalen, og har kritisert regjeringen fordi småbarnstillegget er tatt bort for barn med kontantstøtte. Likevel er det høyst usikkert om det blir noe budsjettforlik med høyrepartiene. Særlig har Jan Petersen stilt et så klart ultimatum mot skatte- og avgiftsøkninger, at han vil få store problemer hvis han ikke innfrir sine løfter. Samtidig er det like lite sannsynlig at regjeringen kan kutte i offentlige utgifter som gir samme innstrammingseffekt.
  • Det åpner for ny runde med Arbeiderpartiet, og budsjettet er rettet inn mot en slik løsning. Men kontantstøtten står i veien. Hvis høstens budsjettforhandlinger ikke ender i regjeringskrise, kan vi derfor risikere at kampen om kontantstøtten resulterer i en politisk høyredreining som flertallet i Stortinget ikke ønsker. Det vil trolig også binde Bondevik-regjeringen tettere til høyresida for resten av sin levetid.
  • Det er i tilfelle en utvikling vi sterkt vil beklage. Utfallet av valget i fjor høst førte til en uvant og uklar regjeringssituasjon. Men velgerne ga ikke beskjed om at de ønsket en generell høyredreining i norsk politikk. I de viktigste elementene i statsbudsjettet ligger hovedtyngden i Stortinget fortsatt i rommet mellom sentrum og Arbeiderpartiet. Det må også avspeiles i den praktiske politikken, og det må disse partiene sammen ta ansvaret for.