- Løsningen er ikke å dytte folk ut av arbeidslivet

Ingen bør måtte slutte i jobb før de er fylt 75 år, mener Carl I. Hagen (70).

JOBB TIL 75: Frp-veteran Carl I. Hagen vil innføre 75-års grense for alle ansatte i Oslo kommune.  Foto: Jacques Hvistendahl / Dagbladet
JOBB TIL 75: Frp-veteran Carl I. Hagen vil innføre 75-års grense for alle ansatte i Oslo kommune. Foto: Jacques Hvistendahl / DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): - En stor andel eldre arbeidstakere liker ikke å måtte slutte i jobben. De ønsker å fortsette både for å tjene opp mer pensjon og fordi det å gå på jobb er en viktig del av livet. For mange betyr det sosiale fellesskapet veldig mye. Jobben gir dem noe meningsfylt å ta seg til, sier Carl I. Hagen.

Nå foreslår Oslo Fremskrittspartis bystyregruppe å innføre 75-års grense i Oslo kommune. Alder skal ikke være noen hindring for arbeidstakere som ønsker å fortsette i jobb også etter 70, og ingen ansatte skal kunne sies opp før de fyller 75 år.

Forslaget skal behandles i Oslo Bystyre onsdag i neste uke.

Bedre eldrehelse I dag skrev Dagbladet om Brit Djupvik Semner som måtte slutte i jobben på dagen da hun fylte 67 (krever innlogging).

-Stadig flere bekjemper tanken på at jobb er en forferdelig greie man må gjøre for å tjene til livets opphold. Det er faktisk mange som trives på jobb. Da må arbeidslivet legge til rette for at man kan fortsette lenger enn i dag, for eksempel ved å åpne opp for muligheten til å gå ned i deltidsstilling eller gjøre mindre belastende arbeid - selvsagt med mindre lønn. Løsningen er ikke å dytte folk ut av arbeidslivet fullstendig, sier Hagen, som er gruppeleder i Oslo Fremskrittspartis bystyregruppe.

I dag er hovedregelen i arbeidsmiljøloven en aldersgrense på 70 år, men på mange arbeidsplasser må man gå av som 67-åring, fordi aldersgrensen er tariffestet eller fastsatt av bedriften.

-Aldersgrensa på 70 år ble fastsatt for 30-40 år siden. Siden da har gjennomsnittlig levealder økt og eldres helse er bedre enn noensinne. Dermed er det også på tide å heve aldersgrensa i arbeidslivet, mener Fpr-veteranen.

- Mange arbeidsoppgaver og -plasser er mindre krevende og bedre tilrettelagt enn før. Eldre utgjør en ressurs arbeidslivet behøver og mange eldre ønsker selv å stå lenger i arbeid. Samtidig utgjør det økende antall eldre utenfor arbeidslivet en utfordring for velferdsstaten, sier han.

Særlovgivning Oslo Frps bystyregruppe mener det bør være en felles øvre aldersgrense på 75 år i arbeidsmiljøloven, uten adgang til å fastsette lavere aldersgrenser.

Det er bare aldersgrenser som er begrunnet med hensynet til helse og sikkerhet som bør være lavere enn 75 år. Slike aldersgrenser bør være hjemlet i egen særlovgivning, og ikke i unntaksbestemmelser i arbeidsmiljøloven.

- Dette berører ikke dem som vil gå av med tidlig pensjon, men de som har lyst til å fortsette, og som i dag blir sagt opp ene og alene uten annen begrunnelse enn at de er fylt 70, sier han.

Tre ulike forslag Også Statens Seniorråd har tatt til orde for å heve aldersgrensa i arbeidsmiljøloven til 75 år. Seniorrådet ønsker en øvre aldersgrense på 75 år uten adgang til å avtale lavere aldersgrenser.

Regjeringen sendte i juni på høring tre ulike forslag til endringer av aldersgrensene i arbeidsmiljøloven. De tre forslagene inneholdt to elementer: Å justere eller fjerne adgangen til bedriftsinterne aldersgrenser, og en heving av 70-årsregelen til 72 eller 75 år.

Høringsfristen gikk ut i forrige uke.

SIER NEI: Tone Tellevik Dahl (A) vil heller ha en prøveordning som gir eldre muligheten til å jobbe utover ordinær aldersgrense - når både ansatt og arbeidsgiver ønsker det.
SIER NEI: Tone Tellevik Dahl (A) vil heller ha en prøveordning som gir eldre muligheten til å jobbe utover ordinær aldersgrense - når både ansatt og arbeidsgiver ønsker det. Vis mer

I sitt høringssvar til lovforslaget går Statens seniorråd inn for at 70-årsregelen heves til 75 år. Seniorrådet begrunner dette med at 75 år samsvarer bedre med befolkningens helse, levealder og arbeidsevne, muligheten for å opptjene pensjon i folketrygden og samfunnets behov for arbeidskraft. Statens seniorråd ønsker også å fjerne adgangen til å avtale lavere bedriftsinterne aldersgrenser. 

Prøveordning -Eldre er en stor ressurs i arbeidslivet, og vi bør tilrettelegge slik at flere står lenger i jobb, sier Tone Tellevik Dahl (A), leder av helse- og sosialkomiteen i Oslo Bystyre.

Men i likhet med komitémedlemmene i de andre partiene vendte hun tommelen ned da Frps forslag om å innføre 75-års aldersgrense i Oslo kommune ble behandlet i helse- og sosialkomiteen i Oslo Bystyre i forrige uke.

-Vi er positive til forslaget om en prøveordning som gir eldre arbeidstakere mulighet til å arbeide utover ordinær aldersgrense når begge parter ønsker det. Men vi ønsker ikke å være så kategorisk som Frp er når de legger dette forslaget fram. Vi ønsker at partene i arbeidslivet også skal involveres før vi bestemmer noe mer, sier Tone Tellevik Dahl.

Selv om Høyre stemte ned Frps forslag i helse- og sosialkomiteen, er komitémedlem Carl Christian Blich (H) positiv til å heve aldersgrensa til 75.

-Jeg synes folk må få lov til å jobbe så lenge de har lyst og er i stand til det. Et godt eksempel på at eldre har noe å bidra med er statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Astrid Nøklebye Heiberg (78), som både er frisk og oppegående. Vi er for at alle skal kunne jobbe så lenge de vil dersom det er enighet med arbeidsgiver om dette. Høyre støtter regjeringens arbeid med å heve aldersgrensa i Arbeidsmiljøloven til 72 år, sier han.

Han ser ingen grunn til at de over 70 ikke skal få lov til å bli stående i jobb.

-Samfunnet har stort behov for at flere bidrar så lenge som mulig i årene framover. For min egen del har jeg lyst til å fortsette utover 67 hvis pasientene mine er tjent med det. Hvor grensa bør gå for hvor lenge man kan jobbe, er avhengig av om man er i stand til å fortsette som før, sier Blich, som jobber som tannlege ved siden av å være politiker.

VIL JOBBE LENGE: Tannlege og medlem i helse- og sosialkomiteen i Oslo Bystyre, Carl Christian Blich (H) ønsker selv å stå lenge i jobb - hvis han er i stand til det. Foto: OLE C. H. THOMASSEN/Dagbladet
VIL JOBBE LENGE: Tannlege og medlem i helse- og sosialkomiteen i Oslo Bystyre, Carl Christian Blich (H) ønsker selv å stå lenge i jobb - hvis han er i stand til det. Foto: OLE C. H. THOMASSEN/Dagbladet Vis mer