Lotto- millionærer

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Tidligere Statoil-sjef Olav Fjell mener han har krav på en tidligpensjon som overgår enhver jackpot i Lotto som er vanlige folks målestokk på gaver fra oven. Fjell viser til en avtale inngått med selskapets tidligere styreleder Ole Lund om tidlig pensjon fra 60 års alder verd inntil 30 millioner kroner. Statoils styre vil ikke betale og har satt advokat på saken. Advokatens utredning konkluderer med at Fjell ble sagt opp i selskapet. Da mistet han retten til tidligpensjon og fikk i stedet et sluttvederlag verd ca. ni millioner kroner. Det tilsvarer minst tre normale Lotto-gevinster. Dette vil ikke Fjell godta. Nå skal partene møtes til voldgift for å avgjøre hva Fjell til slutt skal få.
  • Denne saken har mange sider. Først og fremst avdekker den på nytt at næringslivstoppene i Norge verdsetter og belønner hverandre etter målestokker som ikke står i noe rimelig forhold til verden utenfor deres egen kunstige, men ytterst lønnsomme boble. Dernest synes den å demonstrere at Olav Fjell har en særegen forståelse av sitt ansvar i de sakene som førte til hans avgang fra selskapet. Vi andre heller til å mene at øverste ansvarlig faktisk også er ansvarlig i selskapet. I tillegg kommer at Fjell personlig garanterte overfor Statoils daværende styreformann Leif Terje Løddesøl at Iran-avtalen var helt ok. Det var den som kjent ikke.
  • Det står strid om pensjonsavtalen mellom Ole Lund og Olav Fjell var formelt i orden. Lund hevder at den ble inngått etter fullmakter han hadde. Partene er enige om at den ikke ble framlagt i styret etter at den ble inngått. Den ble heller ikke detaljert beskrevet i Statoils regnskaper. Håndteringen av pensjonsavtalen synes å følge et mønster der næringslivstoppene aktivt forsøker å omgå reglene som skal sikre omverdenen innsyn i deres disposisjoner til beste for hverandre. Dette kan stort sett foregå uten risiko for aktørene.
  • Fjells forgjenger Harald Norvik sa fra seg deler av sin lukrative pensjonsavtale da han gikk av etter tolv år i Statoil. Fjell burde følge eksempelet og jekke sine krav betydelig ned etter sine fire år og en kjempeskandale i selskapet.