Lov og dom på Orderud

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I morgen begynner domstolsbehandlingen av den største og mest spektakulære kriminalsaken i Norge i nyere tid. Nes herredsrett har satt av ni uker til Orderud-saken, men ingen må bli overrasket om dette tidsskjemaet sprekker. Det er heller ingen gitt å si når domstolenes arbeid med Orderud-saken finner sitt endelige sluttpunkt. Birgitte-saken fra Karmøy var den første store drapssaken etter strafferettsreformen som innebærer at spørsmålet om skyld kan behandles i to instanser. Birgitte-saken verserer fremdeles i rettsapparatet - lenge etter at selve straffesaken mot avdødes fetter ble avsluttet med frifinnelse i lagmannsretten.
  • Fra et rettslig synspunkt vil Orderud-saken i fortettet form representere de dilemmaene domstolene møter etter toinstansreformen. Dommerne i første instans skal utførlig begrunne sitt standpunkt til skyldspørsmålet, mens juryen i neste instans eventuelt bare skal svare ja eller nei på spørsmålet om de fire tiltalte er skyldige i trippeldrapet. Selv statsadvokatene som møter i retten, har fortalt offentlig om sin tvil rundt bevisene mot to av de tiltalte. Derfor stilles dommerne på helt uvanlige prøver i sin vurdering av sakens beviser.
  • Noen har uttrykt bekymring over den sterke medieinteressen rundt Orderud-saken. Vi deler ikke denne angsten. Likevel vil det være naivt å tro at dommerne overhodet ikke lar seg påvirke av omstendigheter utenfor rettssalen. Som alle andre mennesker er de et produkt av sin bakgrunn, sine erfaringer og det samfunnet de lever i. Men når det gjelder faktiske opplysninger, skal domstolene utelukkende legge vekt på det som kommer fram i retten, og det tror vi de vil gjøre også i Orderud-saken.
  • Åpenhet virker skjerpende på alle aktører og er den beste garantien mot uriktige avgjørelser. At dette gjelder også i Nes herredsrett, har vi allerede sett i forbindelse med uttrekningen av meddommerne. Justismord - både de virkelige og de innbilte - er forbrytelser som helst begås i lukkede rom.