Lovbrudd i helsevesenet

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  •  Igjen har Statens helsetilsyn lagt fram en rapport som avdekker alvorlige forhold i norsk helsevesen. I en rapport som Aftenposten gjenga i går står det at fire av ti pasienter som får alvorlige personskader etter sykehustabber, ikke blir informert om dette. Hele åtte av ti får ikke beskjed om at de kan ha krav på pasientskadeerstatning.
  •  Rapporten viser at det i 2004 ble meldt om over 2000 tilfeller av feilbehandling fra norske sykehus. Det er en økning på over 50 prosent siden 2001. En av tre meldinger gjelder betydelig personskade. Og mer enn halvparten av meldingene gjelder forhold som kunne ført til alvorlig personskade. Rundt 1000 norske pasienter er altså påført alvorlig skade, hvorav 400 ikke har fått beskjed om årsaken. Ytterligere 1000 har vært i alvorlig fare mens de har ligget på operasjonsbordet eller vært under annen profesjonell behandling. Med tanke på vegringen i forhold til å informere pasientene må vi regne med at dette bare er toppen av isfjellet.
  •  Helsedirektør Lars E. Hanssen slår fast at å unnlate å informere pasienter om feilbehandling er i strid med pasientrettighetsloven og dermed et lovbrudd. Rapporten føyer seg dessuten inn i rekken av tidligere påvist mangel på åpenhet i sykehusvesenet. Pleiere våger ikke si fra om egne eller andres feil. Leger vil tilsynelatende ikke si mer enn høyst nødvendig. Begge yrkesgrupper frykter åpenbart konsekvensene av å innrømme feil. Dermed står vi overfor en kultur som er egnet til å svekke tilliten til hele helsevesenet. Ingen lærer av feil som forties. Avdekkede feil innebærer i hvert fall muligheten for forbedring.
  •  Helsepersonell er i en utsatt posisjon siden menneskelige feil kan få fatale følger. Nettopp derfor må helseforetakene arbeide systematisk med å framelske en åpenhetskultur og etterstrebe et arbeidsmiljø som legger mer vekt på sikkerhet enn økt produksjon. Hvis de som begår feil i foretakets tjeneste blir straffet for å rapportere om egne feil, oppnår man bare en individualisering av ansvar og ingen forbedring av forholdene for pasienter flest.