- Loven svikter spedbarna

Med norske myndigheters velsignelse blir spedbarn tilbakeført fra trygge fosterhjem til rusmisbruk og vanskjøtsel hos foreldrene. Omsorgsovertakelser for de aller minste blant oss er mer enn halvert siden ny barnevernslov ble innført i 1993.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Seksjonssjef ved Aline spedbarnsenter i Oslo kaster en brannfakkel inn i debatten om omsorgsovertakelse. Marit Bergum Hansen er dypt bekymret for barn som har foreldre med tunge rusproblemer, og som er psykisk sjuke.

Hun mener flere foreldre bør fratas omsorgen for barna sine, og at det må skje i barnets første leveår.

- Noen barn blir utsatt for total omsorgssvikt, likevel hender det at de etter kort tid i barnevernet blir tilbakeført til hjemmet uten at foreldrenes problemer er behandlet. Spedbarn har ikke tid til å vente. Ungenes menneskeverd blir krenket. Fagfolk som observerer dette, har ingen ankemulighet. Hjelpen til de mest vanskeligstilte familiene styrkes, sier seksjonssjef Marit Bergum Hansen ved Aline spedbarnsenter.

Senteret er en institusjon for barn og foreldre i krise, og har landets fremste ekspertise på omsorgssvikt hos småbarn.

Hvert år har Aline spedbarnsenter 90 innleggelser og over 100 polikliniske behandlinger. Årlig fødes rundt 250 barn med rus-skader i Norge.

Ubotelig skade

Pedagog Marit Bergum Hansen er meget bekymret for barna som blir tilbakeført til sine biologiske foreldre etter at de har vært i beredskaps- eller fosterhjem, dersom foreldrene ikke har fått hjelp som faktisk hjelper.

- Etter trygg og god omsorg blir de sendt tilbake til et ustabilt miljø. Det kan medføre ubotelig skade på barnas framtidige helse, sier Marit Bergum Hansen.

Siden den nye barnevernsloven ble innført i 1993, har det vært en dramatisk nedgang i antall omsorgsovertakelser i Oslo. NRK Dagsnytt melder at antall småbarn under to år som er tatt hånd om av barnevernet, er redusert fra 35 i 1992, til 11 i 1997.

Livsviktig

Småbarna er eldre i dag når de plasseres i fosterhjem, enn før den nye loven ble innført. Grunnene er strengere krav til dokumentasjon, samt at barnevernssakene tar mye lengre tid, fordi de kan ankes inn i det ordinære rettsapparatet.

- Barna må sikres tidligere. Det første leveåret kan være helt avgjørende for barnets utvikling. Sjansene for at barna skal klare seg, er mye større jo yngre de er når de sikres et minimum av god omsorg. Dersom barnet blir svært skadd før de overføres til fosterhjem, får fosterforeldrene en nesten umulig oppgave, sier pedagog Marit Bergum Hansen.

Skades i mors liv

Ved Aline spedbarnsenter ser de alvorlig på utviklingen blant kvinner når det gjelder alkohol, narkotika og pillebruk.

- Salget av den såkalte lykkepillen har eksplodert. Vi har registrert tre barn som er blitt skadd i mors liv etter at den gravide har brukt disse pillene. Stadig flere, og yngre, kvinner i fertil alder nyter alkohol og få narkomane er rusfrie under svangerskapet. All gift går rett i kroppen på fosteret og kan påføre det skader for resten av livet, sier Marit Bergum Hansen.

Aline-senteret ønsker nå å sette i gang et behandlingstilbud til 50 vanskeligstilte gravide hvert år. Dette for å hjelpe mødrene til bedre å ta seg av barna sine.

BEKYMRET:</B> Seksjonssjef Marit Bergum Hansen ved Aline spedbarnsenter, en av landets fremste på omsorssvikt hos småbarn, roper nå et varsku mot for få omsorgsovertakelser.