Løvenskiold vil holde gammel skog hemmelig

Saksøker Naturvernforbundet for å slippe å gi ut miljøinformasjon.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): Tirsdag til uka starter en historisk og prinsipielt viktig sak i Oslo tingrett. For første gangs skal Miljøinformasjonsloven, som kom så sent som i 2003, prøves rettslig.

Tapte i klagenemnd
Løvenskiold Vækerø, ved godseier Carl Otto Løvenskiold, saksøker Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) i håp om å slippe å måtte levere fra seg kartfestet informasjon om gammel skog i marka.

NOA har blant annet bedt Løvenskiold om følgende informasjon: Kartmateriale som viser alle naturskogareal i elektronisk eller skriftlig form i målestokk 1:10000

Kartmateriale som viser alle areal av hogstklasse V og areal med skog som er eldre enn 120 år, i elektronisk eller skriftlig form i målestokk 1:10000

Kartmateriale som viser registrerte nøkkelbiotoper eller administrativt vernede områder på eiendommene.

- Informasjonen som etterspørres er viktig for arbeidet med å bevare markas natur- og opplevelsesverdier. Mangel på reelle data svekker våre muligheter for medvirkning i prosesser som angår natur og miljø, sier daglig leder Gjermund Andersen i NOA.

NOA har bedt om å få utlevert kartfestet informasjon om hvor Løvenskiold har gammel skog og andre skoger som er viktige for friluftsliv og biologisk mangfold.


Løvenskiold mener at slik kartfestet informasjon ikke er miljøinformasjon og at det er snakk om forretningshemmeligheter.

 VIL IKKE GI FRA SEG KARTINFO: Godseier Carl Otto Løvenskiold eier verdifull skog i Oslomarka som Naturvernforbundet vil vite mer om. Foto: Aftenposten/ SCANPIX
VIL IKKE GI FRA SEG KARTINFO: Godseier Carl Otto Løvenskiold eier verdifull skog i Oslomarka som Naturvernforbundet vil vite mer om. Foto: Aftenposten/ SCANPIX Vis mer

Naturvernforbundet klaget Løvenskiolds informasjonsnekt inn for Klagenemnda for miljøinformasjon. Der fikk NOA enstemmig medhold.

Også Skogeierforbundets representant i nemnda stemte for at NOA skulle ha informasjonen, påpeker Naturvernforbundet i Oslo og Akershus.- Prinsippsak


- Dette er en prinsipielt viktig sak. For første gang skal rettsapparatet ta stilling til uavklarte spørsmål knyttet til Miljøinformasjonsloven, sier advokat Bjørn Stordrange som representerer Løvenskiold.

Stordrange sier Løvenskiold tar denne fighten, også på vegne av andre skogeiere.


- Det er et spørsmål om hva man skal måtte dele av forretningshemmeligheter med andre. Nå mener jo ikke vi at Naturvernforbundet ville brukt den informasjonen de har etterspurt på en konkurransemessig måte, men vi ser for oss at slike problemstillinger kan oppstå i senere saker, forklarer Stordrange.


- Vi er bekymret


Naturvernforbundet synes Løvenskiold opptrer uforståelig, all den tid han faktisk har uttalt hvor mye gammelskog han har igjen. At Carl Otto Løvenskiold ikke vil ut med hvor denne gammelskogen er å finne, ser ikke NOA poenget med.

- Tåler han ikke å bli kikket i kortene? Vi er bekymret for gammelskogen. 85 prosent av marka er blitt til det vi vil kalle plantasjeskog. Derfor er de siste 15 prosentene så viktige, sier Gjermund Andersen.


Arbeidet med en ny markalov skal etter planen sluttføres i oktober.

- Vi mistenker at Løvenskiold vil holde tilbake informasjon om gammelskogen mens arbeidet med markaloven pågår, sier Andersen.

Godseier Løvenskiold har vært i hardt vær før. I 2003 fikk han stor medieoppmerksomhet da han kastet ut leilendingen Jo Arne Ødegård. Saken gikk til retten, og i 2007 tapte Løvenskiold.

Løvenskiold vil holde gammel skog hemmelig