Lover 20 millioner ekstra

Politisk ledelse i Sosialdepartementet, lover økt støtte til hjemmesykepleien.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Det har vært en del uheldige tilfeller der flere pleiere skaper uro for spesielt demente. Det er stor forskjell på kommunene og avhenger av god og dårlig ledelse. Kommunene har ansvaret for at tilbudet er forsvarlig, sier politisk rådgiver i Sosialdepartementet, Anniken Hauglie. Hun lover 20 millioner ekstra til rekruttering, satsing og lederutvikling innen hjemmesykepleien neste år.

- Vi har også inngått en avtale med KS slik at alle kommuner innen 2004 etablerer kvalitetssystemer med brukerundersøkelser som vil offentliggjøres, sier hun.

Sigurd Sparr, avdelingsoverlege ved geriatrisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge og leder i Rådet for eldre, mener det er et problem at det over tid er bygd så mange bo- og omsorgsboliger på bekostning av sykehjems-plasser.

- Det er et stort problem for den syke at flere titalls forskjellige pleiere er innom, sier Sparr. Han har ingen tiltro til at eldreomsorgen skal blir bedre i kommunene etter at det i statsbudsjettet ble foreslått økte bevilgninger til kommunene, sier han.

- Her i Nord-Norge utgjør det 0,1- 0,2 prosent økning når lønns- og prisutvikling er justert. Siden det alt er betydelige underskudd i kommuneøkonomien, er det fortsatt mer aktuelt å redusere eldreomsorgen, enn å bygge den opp. Mener politikerne alvor med å ta vare på de eldre, holder ikke dette mål.