Lover bedre tider

Finansminister Per Kristian varsler fem ganger så kraftig vekst i økonomien neste år.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Foss roste partene i arbeidslivet for det moderate lønnsoppgjøret i år, og gir dem noe av æren for at rentene har falt fra 7 til 2,5 prosent.

- Lettelsene i pengepolitikken har kommet raskere enn vi forutså. Det private forbruket vil vokse, sa Foss. Han legger til at veksten i norsk økonomi vil være høyere enn de fleste av våre naboland.

Foss har lagt opp til en vekst i den norske økonomien på 2,5 prosent neste år, mot 0,5 prosent i år.

Her er forslagene:

 • Redusert boligskatt: Bunnfradraget for egen bolig foreslås økt fra 80.000 kroner til 90.000 kroner i 2004. Det foreslås også en lovenring hvor samboende liikestilles med gifte når det gjelder adgang til å selge bolig uten gevinstbeskatning etter samlivsbrudd.
 • 2750 kroner for barnehageplass: Fra 1. mai neste år blir det makspris i både private og offentlige barnehager. De private barnehagene skal få ekstra tilskudd for å kunne sette ned prisene. Regjeringen vil også skaffe 12000 nye barnehageplasser neste år. Totalt foreslår regjeringen å bruke 2,8 milliarder kroner på barnehagene.
 • Moms på kollektivtrafikk: Persontrafikk foreslås momsbelagt med en sats på 6 prosent fra 1. mars 2004. Satsen vil gi kollektivtransport-næringen en lettelse på 0,5 milliarder kroner i året, hevder regjeringen.
 • Dyrere frikort: Egenandelen på frikort for offentlige helsetjenester er foreslått hevet fra 1.350 til 2.500 kroner.

  Flere arbeidstiltaksplasser: Regjeringen foreslår å øke antallet arbeidstiltaksplasser med 1850. Totalt foreslår regjeringen at 34.750 personer skal være sysselsatt på arbeidsmarkedstiltak neste år. Tiltakene vil være særlig rettet mot ungdom, innvandrere og langtidsledige.

 • Økt skatt på Svalbard: Skattesatsene for lønnsinntekter på Svalbard forslås økt fra 6 til 8 prosent.
 • 27 liter vin med hjem: Reglene for forenklet fortolling forslås endret slik at man kan få ta med 27 liter vin eller øl, i tillegg til 4 liter brennevin eller sterkvin. Dagens regler tillater kun 4 liter vin eller brennevin, samt 10 liter øl etter satsene for forenklet fortolling.
 • Gratis kurs for småbarnsforeldre: Regjeringen syns at alle småbarnsforeldre bør få et gratis samlivskurs når de får sitt første barn. I første omgang skal halvparten av landets kommuner tilby slike kurs. På sikt er tanken at alle kommuner skal tilby samlivskurs.
 • Reduserte tollsatser: Tollsatser på klær og enkelte andre ferdige tekstilvarer reduseres fra 1. januar 2004. Og 40 tollsatser på landbruksvarer foreslås fjernet.

  Lisensavgiften øker ikke: Kringkastingsavgiften for 2004 blir på 1850 kroner, foreslår regjeringen. Dette er det samme som i år.

 • Redusert moms på NRK-avgift: Regjeringen ønsker at satsen på 6 prosent merverdiavgift skal gjelde også for NRKs virksomhet, som i dag har en sats på 12 prosent.
 • Billigere alkohol: Avgiften på brennevinsbasert rusbrus foreslås økt, mens avgiftene på øl, vin og sprit reduseres med 2,5 prosent.
 • Økt tobakksavgift: Avgiften på røyketobakk er i dag bare 70 prosent av avgiften på sigaretter. Regjeringen vil øke denne med med 47,5 prosent, slik at den blir det samme som for sigaretter. Avgiftene på snus foreslås økt med 1,8 prosent.

  Enklere for private arbeidsgivere: Reglene for lønnsarbeid i hjemmet forenkles. Private arbeidsgivere slipper å betale arbeidsgiveravgift hvis lønnsutbetaling fra husstanden ikke overstiger 50.000 kroner i året. (Grensa for dette fram til nå har vært 30.000 kroner)

 • Gaver i ansettelsesforhold: Grensen for skattefrie gaver i jobbsammenheng økes fra 500 kroner til 600 kroner.

  Pressestøtten økes: 246,9 millioner kroner i produksjonstilskudd til dagsavisene forslår Bondevik-regjeringen i dag. Dette er en økning på 3,3 prosent i forhold til budsjettforslaget for 2003.

 • Økt fagforenings-fradrag: Regjeringen vil å øke fradraget for fagforeningskontingenten fra dagens 1.450 kroner til 1800 kroner.
 • Strengere permitteringsregler: Regjeringen foreslår å øke perioden for arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 3 til 30 dager. I tillegg vil de midlertidige unntakene som har gitt forlenget permitteringsperiode for enkelte næringer bli opphevet, slik at alle bedrifter nå bare vil kunne permittere i inntil 26 uker. Regjeringen vil samtidig foreslå at næringslivet skal få større muligheter til midlertidig ansettelse, heter det i pressemeldingen fra regjeringen. - Svært få av de som er permittert finner seg ny jobb i permitteringsperioden, sier Foss som begrunnelse for at ordningen strammes inn.
 • Kongehuset: Regjeringa ønsker å gi 107 millioner kroner til det Kongelige Hoff og løpende vedlikehold ved de statseide kongelige eiendommene Slottet, Bygdø kongsgård og Oscarshall. Det blir foreslått 7,3 mill. kroner til apanasje for H.M. Kongen og H.M. Dronningen. For H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen er det foreslått å gi 14,9 mill. kroner, av dette utgjør apanasjen 4,9 mill. kroner.
 • Boliglånsrenta for statsansatte: Regjeringen foreslår å sette ned den såkalte normalrenta fra 5,0 til 3,5 prosent med virknnig fra 1. september i år. Det inneber at også renta i Statens Pensjonskasse går ned fra same dato, frå 5,5 til 4,0 prosent. Utlånsrenta i Statens Pensjonskasses boliglånsordning for statsansatte blir fastsatt til normalrentesatsen, pluss et tillegg på 0,5 prosentpoeng. Regjeringa foreslår også en ny, mer markedsbasert modell for fastsetting av normrenta fra 1. januar 2004, som skal gjøre at boliglånsrenta vil følge rentenivået i markedet tettere.
 • Lavere normrente: Normrenta for beskatning av rimelige lån i arbeidsforhold reduseres til 3,45 prosent.
 • Refusjon av årsavgift for stjålne biler: Regjeringen vil innføre en refusjonsordning for årsavgift på stjålne biler. Refusjonsavgiften antas å ville koste staten 5 millioner kroner i året i tapte avgifter. For øvrig sier regjeringen om bilavgiftene at den bare vil gjøre "mindre endringer".

  Dagbladet.no oppdaterer saken kontinuerlig. Trykk Oppdater/Reload for å lese siste versjon.

<B>SOV GODT: Finansminister Per Kristian Foss fortalte reporterne at han hadde sovet godt da han dro på jobb i dag tidlig.