Oslo 20100616 :   Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen  som fik rapporten med forslag til hvordan vi bedre kan nå fram med hjelpetilbud til narkotikaavhengige. 
 Foto : Bjørn Langsem/DAGBLADET.
Oslo 20100616 : Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen som fik rapporten med forslag til hvordan vi bedre kan nå fram med hjelpetilbud til narkotikaavhengige. Foto : Bjørn Langsem/DAGBLADET.Vis mer

Lover mer penger til demente

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen øremerker 150 millioner kroner til å etablere 2300 dagaktivitetsplasser for personer med demens.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): «Regjeringen foreslår å styrke sykehusene med ytterligere 1,4 milliarder kroner for å få lavere ventetider og bedre behandling», skriver regjeringen i en pressemelding. 

Les hele statsbudsjettet her!

Totalt utgjør forslaget til budsjett for Helse- og omsorgsdepartementet 139,2 milliarder kroner. Av dette går 106,5 milliarder til spesialisthelsetjenester.

«Vi ønsker å ta i bruk ny teknologi og bedre resultatene ikke minst innen kreftområdet. Regjeringen styrker derfor sykehusenes økonomi, slik at flere pasienter kan få behandling, kvaliteten styrkes og ventetidene reduseres», sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) i pressemeldingen. Hun varsler også at de vil måle og offentliggjøre resultatene de oppnår på sykehusene i 2012.

Kraftigst er økningen innenfor psykisk helsevern, rusbehandling, laboratorier og radiologi hvor det blir en vekst på hele 6,5 prosent. Midlene skal også benyttes til å følge opp nye kvalitetskrav, blant annet innen kreftområdet.

Vil kutte ventetiden Videre skriver Helse og omsorgsdepartementet at «kravet om reduksjon i ventetidene videreføres, og arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet styrkes. Samlet foreslås 1 408 millioner kroner mer til drift enn i saldert budsjett 2011».

Denne veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Beløpet gir 1 367 mill. kroner til økt og bedret pasientbehandling, hvorav 260 millioner kroner til videreføring av høyere aktivitet enn forutsatt i saldert budsjett for 2011, og 41 millioner kroner til nye nasjonale behandlings- og kompetansetjenester.

Budsjettforslaget legger til rette for en vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent på nasjonalt nivå fra anslag for 2011.
Som ledd i samhandlingsreformen bevilges 55 millioner kroner av økningen over Kommunal- og regionaldepartementets budsjett knyttet til kommunal medfinansiering.

Regjeringen lover også å følge opp satsingen på eldre. I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å bevilge 120 millioner kroner til 1500 heldøgns omsorgsplasser i omsorgsboliger og sykehjem.

Mer til demente «Samtidig foreslår regjeringen å øremerke 150 millioner kroner til å etablere 2300 dagaktivitetsplasser for personer med demens. Det vil vil gi opptil 5000 flere personer med demens et dagtilbud deler av uka», sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

«Omsorgsplan 2015 er regjeringens handlingsplan for å sikre at samfunnet er forberedt på å møte framtidens omsorgsutfordringer. Demografiske endringer vil kreve utvidet kapasitet og økt kompetanse på aldring, med spesielt fokus på demens og sammensatte lidelser».

Omsorgsplanen har fire innsatsområder:

• 12 000 nye heldøgns omsorgsplasser

• Demensplan 2015

• 12 000 nye årsverk

• Kompetanseløftet 2015

Dagbladet.no kommer snart med mer.