Lovet milliarder ...gjør store kutt?

I valgåret 1997 lovet KrF og Senterpartiet sammen med Høyre over fem milliarder mer enn Ap til veiutbygging. Denne storsatsningen blir det nå ingenting av. Trolig vil sentrumsregjeringen isteden foreta kutt i veibevilgningene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Store kutt i veibevilgningene vil ramme distriktene hardt. Dersom regjeringen kommer med slike nedskjæringer i statsbudsjettet, vil det vært nok et eksempel på løftebrudd fra sentrumspartiene. Jeg håper det ikke stemmer.

Det sier medlem i samferdelskomiteen Eirin Faldet (Ap).

Svært overbud

Lederen i samferdselskomiteen Oddvard Nilsen (H) sier han forutsetter at regjeringspartiene holder avtalen med Høyre om økte bevilgninger.
Våren 1997 ble KrF, Senterpartiet og Høyre nemlig enige om at veibevilgningene skulle økes med 5,3 milliarder kroner over fire år i forhold til Ap's budsjett.

- Dette var mer enn en fellesmerknad, det var en avtale mellom de tre partiene som jeg tar for gitt at de to regjeringspartiene nå følger opp, sier Nilsen.

- Vi var enige om en betydelig satsing på veiene. Særlig KrF kjørte hardt på dette. Hvis de ikke følger opp avtalen, regner jeg med reaksjoner, ikke minst i Bondeviks eget fylke, sier Nilsen.

Bråstopp?

- NAF er jo en interesseorganisasjon for bilistene, men jeg synes reaksjonen fra dem har mye for seg. Folk har behov for privatbilen, særlig i distriktene hvor kollektivtilbudet aldri kan dekke behovet, men også i sentrale strøk, sier Faldet.

- Vi kan ikke stoppe veiprosjektene brått selv om vi ønsker at folk skal reise kollektivt. Kommuner og fylkeskommuner tar dokumenter fra Stortinget alvorlig og planlegger etter det. Derfor håper jeg meldingen om at regjeringen skal foreta dramatiske kutt, ikke stemmer, sier hun.

Faldet husker meget godt at KrF, Sp og Høyre våren 1997 ble enige om å bruke 5,3 milliarder kroner mer på veiutbygging over fire år enn Ap.

- Da de la fram sitt statsbudsjett i fjor høst, kom de opp med ti mill. mer enn oss. Så de har en vei å gå, sier Faldet.

Må stramme inn

Samferdselsminister Odd Einar Dørum presiserer at han bare har uttalt seg om kollektivsatsing, ikke om statsbudsjettet.

Men for knapt en måned siden uttalte hans rådgiver Atle Hamar til Sunnmørsposten:

«Det er ikke aktuelt med noen nye store satsinger. Vi har en stor jobb å gjøre for å finansiere prosjekt som ble vedtatt for en god stund tilbake. En rekke av disse prosjektene har også betydelige overskridelser. Dette vil prege neste års veibudsjett.»
I august sa Bondevik det er vanskelig å nå målene i veiplanen: «Jeg erkjenner at de målene vi satte oss, var veldig ambisiøse. Samferdsel må ta sin del i en situasjon der vi må stramme noe inn i de offentlige budsjetter,» sa statsministeren.

De siste dagene har Bondevik forsterket det budskapet.