Lovlig krig mot terror

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I snart ett år har Økokrim bakset med spørsmål om mulla Krekars aktiviteter i en krigssituasjon i Nord-Irak kan rammes av norsk lov, og om hvordan slike eventuelle lovbrudd kan bevises innenfor rammen norske politivedtekter setter. Tirsdag kveld led de et nytt nederlag da rettslige avhør av vitner i Nord-Irak avdekket at de var torturert. Vitneprovene som Økokrims Erling Grimstad personlig hentet inn i Nord-Irak i fjor høst, ble dermed ubrukelige i norsk rettslig sammenheng. Om dette er det endelige nederlaget i Økokrims rettslige forfølging av mulla Krekar, vil Riksadvokaten og en eventuell rettssak avgjøre.
  • Krekar-saken er Norges flik av krigen mot internasjonal terrorisme. Utfallet av den har interesse langt ut over hva som skjer med en radikal islamistisk tidligere geriljaleder fra Nord-Irak. I første omgang reiser saken spørsmål om det i det hele tatt har vært grunnlag for å straffeforfølge mulla Krekar. Dette spørsmålet bør Riksadvokaten ta stilling til. Dernest reiser saken spørsmål om utlendingsmyndighetenes behandling og spørsmål om politisk innblanding og press fra fremmede makter med USA i spissen.
  • Alle disse problemstillingene gir grunnlag for at saken bør granskes, ikke først og fremst av hensyn til Krekar, men for å trekke lærdom til nytte for politi, påtalemakt, rettsvesen og politiske myndigheter. Behandlingen av Krekar-saken har vært uoversiktlig og rotete. En gransking vil være til hjelp når det dukker opp nye påståtte terrorister med norsk flyktningpass.
  • For til sjuende og sist dreier denne saken seg om hvordan demokratiske stater skal bekjempe internasjonal terrorisme innenfor rettsstatens rammer. USA har omgått hele problemet ved å plassere terrorstemplede personer utenfor rettsstatens fysiske og juridiske grenser - i et spesialfengsel på Guantanamo Bay på Cuba. Det er å gjøre skam på prinsippene de demokratiske rettsstatene står for. Men for land som avviser USAs enkle løsning, er utfordringen å utforme en effektiv kamp mot terror som også oppfyller kravene til rettsstaten og rettssikkerhet.