Lovløst

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mye tyder på at det her i landet befinner seg et stort antall krigsforbrytere fra Balkan-landene og Rwanda. Men fordi det ikke ennå er vedtatt noen lov som eksplisitt rammer krigsforbrytelser og folkemord, går de fri. Nå er imidlertid en slik lov på trappene, men siden det er grunnlovsstridig å gi lover tilbakevirkende kraft, vil den ikke kunne anvendes mot dem som forbrøt seg før loven kom.

Vi er enig med generalsekretær Trygve Nordby i Røde Kors i at det vil være et dårlig signal om de krigsforbryterne som er kommet hit til landet slipper fri. Det er viktig både som preventivt tiltak og som et ledd i forsoningsarbeidet i vedkommende land at brudd på folkerettens bestemmelser ikke henlegges fordi det er et lovmessig vakuum i det landet de flykter til. Påtalemyndigheten har rett nok en tung sak om det settes i gang etterforskning med tanke på tiltale. Men den bør ikke la noen mulighet være uprøvd når det gjelder å straffe dem som har gjort seg skyldig i brudd på krigens konvensjoner eller forbrytelser mot menneskeheten.