Lucy med full retrett

Rektor Lucy Smith ved Universitetet i Oslo vil ikke lenger be de vitenskapelig ansatte signere en bekreftelse på at de er kjent med innholdet i det nye etikkheftet. Heftet skal blant annet forhindre seksuell trakassering av studenter på hovedfags- eller doktorgradsnivå.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Rektoren gjør det for å dempe reaksjonene.

- Dette var et feilgrep fra vår side. Et brev som forklarte at bekreftelsen bare var ment som et hjelpemiddel for at veilederen skulle gjøre seg kjent med innholdet i heftet, ble aldri sendt, sier Lucy Smith.
Hun er overrasket over de sterke reaksjonene fra professorer og andre vitenskapelig ansatte på de yrkesetiske retningslinjene.

- Det er skapt et feilaktig inntrykk av at dette dreier seg om en kontrakt. Etikkheftet er ingen kontrakt, men inneholder bare retningslinjer for hvordan den vitenskapelig ansatte bør opptre som veileder for en student på hovedfags- eller doktorgradsnivå, sier Lucy Smith.

«Gamle griser»

Flere professorer fortalte til Dagbladet sist lørdag at heftet mistenkeliggjør dem i deres utøvelse av yrket og gir inntrykk av at veiledere mangler folkeskikk.

- Vi kjenner oss som seksualforbrytere og gamle griser som forfører kvinnelige studenter, sa professor Hugo Montgomery ved Det historisk-filosofiske fakultet.
Undervisningsminister Jon Lilletun uttalte seg kritisk om heftet til Dagbladet søndag. Lucy Smith har vært på reise og har derfor ikke kunnet svare før nå:

- Dette er en overreaksjon. Vi har brukt to år på å utforme teksten og det ville være urimelig å vurdere innholdet på nytt. Det hele har vært en demokratisk prosess, der de vitenskapelig ansatte selv har deltatt, sier Lucy Smith.

Hun forstår ikke at det skal virke provoserende å sette ord på vanlige kjøreregler som skal gjøre forholdet mellom veileder og student best mulig.

- Jeg ser at det er unødvendig at de vitenskapelig ansatte skal signere en bekreftelse på at de har lest heftet.

Det må være opp til den enkelte å sette seg inn i retningslinjene. Etter reaksjonene trekker vi derfor bekreftelsen tilbake, sier Lucy Smith.

Hun mener også at det er tull å dele ut retningslinjene på nytt ved hver semesterstart.

Overtramp

- Heftet skal deles ut en gang, siden er det bare nyansatte som vil få de yrkesetiske retningslinjene. Likeså vil jeg gå inn for at studentene får heftet når de inngår kontrakt med veileder om hovedfags- eller doktorgradsarbeid, sier Lucy Smith.

Rektoren ved Universitetet i Oslo mener det er en fordel med yrkesetiske retningslinjer.

- Det er ikke ofte, men det forekommer overtramp. Veilederen er den sterke part, autoriteten i forholdet. Med et slikt hefte påtar universitetet seg et ansvar for forholdet mellom veileder og student, sier rektorLucy Smith ved Universitetet i Oslo.