Luft under lyntogvinger

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Holdningen til høyhastighetstog endrer seg på klassisk vis. Først var det bare noen få fantaster som knyttet sitt navn og sitt engasjement til så spinnville tanker i fjellandet Norge. De ble dels oversett, dels latterliggjort. De fikk ingen støtte i avisenes lederspalter. De hadde ikke gehør hos statsbærende partier. Og de fikk selvfølgelig ikke gjennomslag for sine tanker og beregninger, ikke engang penger til utredninger. De ble ofre for den norske traustheten, den norske konformiteten, den norske ansvarligheten.

De befant seg ikke i det trygge, politisk korrekte

sentrum, og ble i høyden ansett som artige, kuriøse innslag i samferdselsdebatten.

Riktignok har både ordførere langs tenkte høyhastighetstogstrekninger vært blant de engasjerte. Det samme har næringslivsinteresser langs de samme rutene. Og SV har alltid ønsket å gi

togene vinger. Men lyntogene har liksom aldri blitt tatt på alvor blant det styrende sjikt. Derfor er det interessant at en positiv holdning til lyntog faktisk omfatter et flertall på Stortinget. Regjeringen er ennå ikke med på notene. Regjeringen er ansvarlig og realistisk. Samferdselsdepartementet styres dessuten av det jordnære Sp som vil ta ett skritt av gangen.

Men i innstillingen til Nasjonal transportplan er stortingsflertallet nesten like visjonært som det som i sin tid bevilget et helt statsbudsjett til Bergensbanen. Og det er godt. Stortinget er mer utålmodig enn regjeringen. Det vil ha mer fart over tenkningen. Som bevilgende myndighet vil Stortinget kunne forsyne regjeringen med nødvendige midler til videre utredninger. Målet, som stadig flere slutter seg til, er at hovedtyngden av flypassasjerene mellom Oslo og de største byene skal fraktes med tog, ikke med forurensende og trange fly. Og hvis reisetida nærmer seg eksempelvis fire timer mellom Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, vil mange droppe turen til fjerntliggende flyplasser. De vil heller stige på og av i sentrum. Dessuten vil de kunne utnytte tida på toget, bedre enn på flyplassen, til nyttige formål. Innvendingene vil komme. Kostnadene vil være svimlende. Men vi liker tanken.