Kabinpersonale:

- Luftfartstilsynet gjør ikke jobben sin

Norsk Kabinforening gikk i Dagbladet tidligere i juli hardt ut mot SAS. Nå får også Luftfartstilsynet passet sitt påskrevet.

TRANGT: Et SAS fly av typen Airbus A-330. I denne maskinen jobber SAS ansatte lange dager. . Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
TRANGT: Et SAS fly av typen Airbus A-330. I denne maskinen jobber SAS ansatte lange dager. . Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer

Dagbladet har den siste tiden skrevet om norske kabinansattes arbeidsforhold om bord på trange fly med skift på opptil 14 timer.

Kabinforeningen har beskrevet lange hverdager, med trang plass og lite hvile.

Til Dagbladet sa fagforeningens leder Pål Røine at dette blir påklaget, men at SAS, som Røine organiserer, ikke lytter til de ansattes klager.

Nå retter han skytset mot Luftfartstilsynet, som Kabinforeningen mener ikke gjør jobben sin.

Seindrektige

- Luftfartstilsynet er vårt tilsynsorgan. De skal sørge for at vår hverdag blir ivaretatt på en korrekt måte, sier Røine til Dagbladet.

Han forteller at de møter en svært begrenset vilje til å følge opp innspill, klager og rapporter de ansatte sender inn til ettersyn.

IKKE FORNØYD: Pål Røine i Norsk Kabinforening. Foto: Privat.
IKKE FORNØYD: Pål Røine i Norsk Kabinforening. Foto: Privat. Vis mer

- I 2018 ble det sendt inn 730 såkalte «fatigue rapporter». Dette er rapporter som ansatte selv sender inn dersom de føler seg slitne etter arbeidsdagen. Ingen av disse er fulgt opp av tilsynet, sier Røine.

En slik rapport blir først sendt til det relevante selskapet før det skal sendes videre til Luftfartstilsynet. Røine forteller at verken SAS eller tilsynet følger opp.

- Vi opplever Luftfartstilsynet som svært seindrektige.

Alle rapporter evalueres

Røine sier det ikke har vært gjennomført noen tiltak eller reelle tilsyn.

Luftfartstilsynet ved flyoperativ inspektør Erlend Roger Rohde Næss, opplyser til Dagbladet at alle rapporter skal videresendes dem. Der blir de lest og evaluert av saksbehandlere.

- Dersom trender i rapporteringen skulle øke, eller det framkommer enkeltsaker i rapportene som er av en slik art at vi vil se nærmere på det, så vil dette bli tatt tak i og fulgt opp mot arbeidsgiver.

Nederst i saken kan du lese utfyllende svar fra Luftfartstilsynet.

SAS uforstående

SAS har til Dagbladet tidligere sagt at de stiller seg uforstående til Røines påstander.

Fungerende sjef for kabinpersonalet, Anders Bruhn, sier de har med de ansattes verneombud tett i avgjørelsene som tas i forbindelse med de ansattes arbeidskår.

- Vi har en tydelig organisasjon og en tydelig rapporteringspolicy for avvik. Alle tilbakemeldinger som kommer inn til selskapet analyseres og vi gjør tiltak der det er berettiget. Vi har ikke sett noen økning i negative tilbakemeldinger, ifølge Brun.

Han sier innspillene til de ansattes verneombud har stor betydning for hvordan arbeidsmiljøet formes, og at det gjøres risikovurderinger av arbeidsmiljøet løpende ved større forandringer.

Fysisk vondt

Det er ruten til Las Palmas som fører til de aller fleste klagene fra SAS-ansatte. Røine sier flere har meldt om hodepine og mageproblemer som resultat av dårlige toalettfasiliteter og mangel på hvile.

- Vi får inn mange meldinger fra ansatte som sliter fysisk etter at de har vært ute på denne flygingen. Dette går utover kabinpersonalets evne til å ivareta passasjerenes og de ansattes egen sikkerhet, sier han.

Anders Bruhn i SAS har opplyst at dette er en flyging de har fokus på.

- Langflyginger som Las Palmas medfører ekstra arbeidsbelastning. Derfor har vi innført en begrensning som gjør at crewet har denne turen bare en gang per måned.

Røine retter pekefingeren mot Luftfartstilsynet.

- De er vår tilsynsmyndighet. Det er deres jobb å ivareta sikkerheten vår, men jeg har aldri hørt om at det har vært en gjennomgang av problemene vi melder om. De gjør ikke jobben sin, sier han.

Godt samarbeid

Erlend Roger Rohde Næss sier til Dagbladet at de tar alle henvendelser alvorlig.

- Der vi finner brudd på regelverket tar vi kontakt med flyselskapet og ser til at forholdet utbedres, sier han.

- Etter ønske fra fagforeningen har det også vært gjennomført møte med representanter for norske kabinansatte i oktober 2018. I april 2019 var det også møte mellom myndighetene og kabinforeningen i Danmark, utdyper Næss.

Hva gjelder SAS sier Næss at det er det svenske myndigheter som har det praktiske oppfølgingsansvaret, selv om de norske og danske tilsynsetatene deler det overordnede ansvaret.

- Vi har et meget godt og tett samarbeid med svenske og danske myndigheter på dette feltet, sier Næss.

Han sier de også har gjennomført et tilsyn med SAS i år som fortsatt er under behandling.

- Hvordan opplever Luftfartstilsynet kommunikasjonen med kabinansatte som gruppe og fagforeningene spesielt?

- Luftfartstilsynet opplever kommunikasjonen som god.